De Alliantie van Evenementenbouwers en het Event Platform hebben in het kader van ons Nationaal Evenementenplan op 19 april 2021 een brief gestuurd naar betrokken bewindspersonen met betrekking tot testcapaciteit en testbewijzen in relatie tot evenementen. In dit schrijven heeft de branche de visie en vragen met betrekking tot het gebruik van testcapaciteit en testbewijzen in relatie tot evenementen uiteen gezet. De VVEM schaart zich achter de brief en is zich bewust van het feit dat er maatregelen nodig zijn om ‘onze wereld’ weer op de rit te krijgen. Sneltesten zijn voor de sector en onze bezoekers van cruciaal belang, maar de branche vindt dat deze wel gratis moeten blijven.

Om deze zomer op een veilige en verantwoorde manier evenementen mogelijk te maken, op volledige capaciteit zonder 1,5 meter (een doel van Kabinet en samenleving), zijn (snel)testen onontbeerlijk. Tot en met juni betaalt de overheid de kosten voor toegangstesten voor onder meer sportwedstrijden, musea en theaters en evenementen. Vanaf juli wordt een eigen bijdrage van maximaal 7,50 euro verwacht. Het kabinet verwacht naar eigen zeggen dat de samenleving weer grotendeels geopend is en denkt dat in de praktijk alleen (betaalde) testbewijzen voor grotere evenementen nodig zijn. Hierover heft men op 6 mei aanstaande overleg.

Ten behoeve van het overleg dat aanstaande donderdag 6 mei wordt gevoerd over de inzet van testen en testbewijzen, hebben de Alliantie van Evenementenbouwers en het Event Platformde vier belangrijke punten uit de 19 april verzonden brief nog even kort op een rij gezet:

  1. Zolang testen voorlopig (=tijdelijk) nodig is, dus totdat een niveau van voldoende vaccinaties is bereikt, is het testbewijs is een essentiële stap voor het openstellen van live-evenementen;
  2. Houd de tests gratis voor bezoekers, ter voorkoming van een drempel en tweedeling in de maatschappij. Zeker voor jongeren, die als laatste gevaccineerd worden, is dit een beperking richting ontspanning en hun bezoek aan kunst en cultuur;
  3. Testcapaciteit is schaars en kostbaar, dus zet die capaciteit alleen in waar het nodig is;
  4. Betrek de resultaten van het programma van Fieldlab Evenementen bij beleid. Een eerste stap is het vragen van duiding en advies door het kabinet aan het OMT over de uitkomsten van het verrichte gedragswetenschappelijk onderzoek in het kader van het programma Fieldlab Evenementen. Met als doel voor de sector: mensen deze zomer weer laten genieten van sport, cultuur en entertainment.

Tijdig overleg met de evenementenbranche ten aanzien van de inzet van testen en testbewijzen is dan ook van groot belang, om evenementen deze zomer nog mogelijk te maken.