Inzicht hebben én inzicht geven in de branche waarin we opereren, is voor de VVEM van groot belang. Wie weet hoe de branche ervoor staat, kan daarop als ondernemer in die branche anticiperen. Wij willen daarom zowel de Monitor Festivals & Concerten als de Arbeidsmonitor Gastvrijheidssector nog eens onder de aandacht brengen.

Monitor Festivals & Concerten
De Monitor Festivals & Concerten (tot 2022 Festival Monitor) is het het doorlopende online dashboard waar alle de feiten en cijfers van de Nederlandse festival- en concertmarkt te vinden zijn.

De Monitor Festivals & Concerten is de online opvolger van de Festival Monitor die Respons 10 jaar in samenwerking met VVEM uitgaf. Nog steeds bevat deze alle cijfers, analyses en trends over de evenementen-, festival- en concertmarkt, maar nu als digitaal platform dat elk moment van het jaar actueel is. Als we de afgelopen jaren één ding hebben geleerd, is het wel hoe belangrijk het is om als branche alle cijfers actueel en volledig paraat te hebben.

De monitor is exclusief voor VVEM-leden gratis toegankelijk. Ga hiervoor naar:
https://monitorfestivalsconcerten.respons.nl/vvem

Leden hebben de toegangscode ontvangen via het secretariaat. Toegangscode kwijt? Deze is opnieuw op te vragen via: secretariaat@vvem.nl

Arbeidsmonitor Gastvrijheidssector
Cijfers en statistieken met betrekking tot arbeid in de gastvrijheidssector zijn te vinden in de Abeidsmarktmonitor Gastvrijheid. De monitor is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, leden van Gastvrij Nederland (VVEM, KNV, HISWA-RECRON, Club van Elf, CLC-Vecta, KHN, SVH, ANVR) en NBTC.

Met deze monitor kan de sector alle arbeidsmarktinformatie op provinciaal en regionaal niveau analyseren. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen. Je kunt de informatie filteren op (deel)sector en vergelijken op basis van een provincie. Bekijk het dashboard hier: https://dashboard.nbtc.nl/dashboard/arbeidsmarktmonitor/

Tags