Per 1 november is er een nieuwe versie van de Richtlijn Constructieve Veiligheid bij Evenementen van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Deze wordt momenteel door de VVEM bestudeerd. Leden zullen worden ge?nformeerd over de eventuele wijzigingen die voor hen relevant zijn.

De richtlijn is geactualiseerd op basis van ontvangen commentaar dat op de versie van 2017 is gekomen. Dit wederom in nauwe samenwerking met de Evenementenbranche. De Richtlijn omschrijft een eenduidig toetsingskader voor gemeentelijke constructeurs en toezichthouders die betrokken zijn bij het verlenen van een vergunning voor een evenement en de handhaving erop. Het volledige document is hier te downloaden:
https://www.vereniging-bwt.nl/centraal-overleg-bouwconstructies/documenten/2018/11/cobc-richtlijn-evenentenvergunning-11-2018

Tags