Sinds 2014 is de VVEM, samen met de VNPF en het ministerie van VWS, partner van het convenant ?Preventie Gehoorschade Muzieksector?. Inmiddels loopt het tweede convenant bijna af. In de week dat het?Rijksinstituut voor Volksgezondheid pleitte voor een?geluidsnorm van maximaal 102 decibel in clubs, discotheken, caf?s en op scholen, is de intentie uitgesproken dat er een derde convenant komt. De VVEM heeft daar al een voorsprong op genomen door extra te investeren in I Love My Ears.

In de afgelopen maanden zijn veel organisatoren en muzieklocaties benaderd om geluidsmetingen bij I Love My Ears aan te leveren. We hebben veel gegevens mogen ontvangen, waarvoor dank! Omdat het eerste kwartaal van 2018 er bijna op zit, geven we een reminder dat de gegevens van januari t/m maart aangeleverd kunnen worden via meten@ilovemyears.nl.

Veel organisatoren en muzieklocaties zijn de afgelopen maanden benaderd om I Love My Ears (weer) actueel te maken. Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van extra promotiemateriaal zoals posters en een logo om verkoopplekken van oordoppen extra aandacht te geven bij een concert.

Het is goed om te merken dat bij de meeste organisatoren en muzieklocaties het onderwerp leeft en het een goede plek heeft gekregen binnen hun organisatie. Technisch producenten zijn niet benaderd, omdat zij in opdracht van een organisator werken en niet de organisator zelf zijn.

Voor organisatoren en muzieklocaties zijn voor concerten drie punten erg belangrijk omtrent geluid:

  • Geluid meten en corrigeren wanneer nodig;
  • Logboek bijhouden van de metingen en (per kwartaal) aanleveren aan I Love My Ears;
  • Oordoppen beschikbaar hebben voor bezoekers, bij voorkeur met een muziekfilter.

Aan de hand van deze drie punten proberen we een omgeving te cre?ren waarin bezoekers van een concert kunnen genieten zonder dat ze met een piep in hun oren naar huis gaan of, nog erger, gehoorbeschadiging oplopen. De bezoeker is wel zelf verantwoordelijk om de oordoppen daadwerkelijk te dragen. Per kwartaal wordt met de convenantpartners aan de hand van de aangeleverde geluidsmetingen de voortgang van het convenant besproken. Geluidsmetingen worden overigens altijd anoniem verwerkt.

Op de website van I Love My Ears is meer informatie te vinden over gehoorbescherming bij concerten. De website is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Voor professionals is er veel promotiemateriaal beschikbaar dat gratis gebruikt kan worden.

www.ilovemyears.nl

Tags