Deze week is CKVE.nl is gelanceerd. Het COVID Kenniscentrum voor Evenementen is opgezet als vervolg van Fieldlab Evenementen. Het doel van het kenniscentrum is om toelichting te geven op de maatregelen zoals die gehanteerd (kunnen) worden om het risico op besmetting door COVID-19 op een evenement te minimaliseren.

Fieldlab Evenementen bevindt zich in de derde fase met COVID-gerelateerd onderzoek. Hierbij ligt de focus niet meer op ‘de waan van de dag’. Het doel is om kennis te genereren die op de lange termijn bijdraagt aan de virusveiligheid van evenementen en overige ‘live experiences’. Vanuit deze gedachte zijn de volgende drie werkpakketten gedefinieerd: Kennisverrijking, Bezoekersstromen en Innovatie.

Voor deze drie pakketten zijn nieuwe plannen ontwikkeld. Rondom deze plannen en werkpakketten worden onderzoeksactiviteiten uitgevoerd in de periode tot en met 31 december 2022.

Het eerste pakket is gericht op Kennisverrijking. Het doel laat zich als volgt omschrijven: Het risicotaxatiemodel dat door de TU Delft en Fieldlab Evenementen is ontwikkeld, geeft op dit moment betrouwbare voorspellingen voor de besmettingsrisico’s. Het doel is om dit model verder te verfijnen en inzichtelijker te maken voor gebruik door externe partijen, waar de volledige evenementenbranche van kan profiteren. Het risicotaxatiemodel is gebaseerd op de Delta-variant, die een hoger hospitalisatie en overlijdensrisico kende dan de huidige Omikron-varianten. Dit kan invloed hebben op de risicotaxatie als deze een update krijgt.

Belangrijk doel is ook om het model inzichtelijker te maken, zodat de volledige evenementenbranche van deze kennis kan profiteren. Het online platform COVID Kenniscentrum voor Evenementen (CKVE) wordt nog meer hét portal voor kennisdeling, zowel nationaal als internationaal.Alle data is beschikbaar voor onder andere organisatoren, aanvragers van vergunningen, vergunningverstrekkers, adviesorganen en media. Uiteraard wordt het platform aangevuld met actuele gegevens. Daarnaast is er ruimte voor bijdragen van gelieerde partijen, waaronder de Alliantie van Evenementenbouwers en Eventplatform.

Tags