De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) sloot 2 oktober 2023. Half januari stelt het CBS de voorlopige modelprijzen vast. Op basis daarvan berekent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de definitieve subsidie. Gezien de dalende energieprijzen is de verwachting dat een deel van de ondernemers op minder subsidie recht heeft dan er is uitgekeerd. Die ondernemers zullen terug moeten betalen. RVO heeft een rekentool opgesteld en organiseert in februari een webinar om inzicht te geven hoe het definitieve bedrag wordt vastgesteld.

Bijna 11.000 aanvragen
RVO berichtte in september dat er ruim 7.200 aanvragen zijn ontvangen. In de laatste twee weken kwamen er veel bij. Uiteindelijk zijn het er bijna 11.000 geworden. Meer inzicht hieromtrent is te vinden op deze pagina: TEK in beeld.

Energieprijzen gedaald, wat betekent dat?
We zien dat de energieprijzen de laatste maanden zijn gedaald. Ondanks dat RVO een laag percentage aan voorschot uitbetaalde (35%), kan dit betekenen dat sommige ondernemers te veel subsidie ontvingen. Het te veel ontvangen voorschotbedrag betalen zij terug. Half januari 2024 zijn de voorlopige modelprijzen bekend. Die geven een goede indicatie van de definitieve subsidie en of hoeveel te veel is ontvangen.

Ondernemers goed informeren
RVO ondernemers goed en tijdig informeren over wat dit voor hen betekent. Dit doen we op een aantal manieren:

  1. Half februari organiseren zij een webinar voor ondernemers om hen uitleg te geven over het berekenen van hun definitieve subsidie. Dit noemen ze vaststellen. Ze laten het vaststellingsformulier zien en ook de voorlopige modelprijzen en het terugbetalen komen hier aan bod.
  2. Half januari stelt RVO ze een rekentool beschikbaar, zodat ondernemers zelf kunnen uitrekenen of en hoeveel zij moeten terugbetalen.
  3. Eind februari 2024 worden de definitieve modelprijzen bekendgemaakt. Daarmee berekent RVO de definitieve subsidie. Ondernemers die hun volledige voorschot moeten terugbetalen, krijgen telefonisch bericht.

RVO begrijpt dat terugbetalen erg lastig kan zijn. Veel ondernemers hebben het nog steeds moeilijk. Ze kampen met krapte op de arbeidsmarkt en herstellen nog van de coronaperiode en de hoge energieprijzen. RVO biedt daarom ruime terugbetaalmogelijkheden en ook een persoonlijke betalingsregeling is mogelijk. In samenspraak wordt gekeken naar de persoonlijke situatie om een passende oplossing te vinden.

TEK en TVL
30% van de TEK-aanvragers vroeg ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan. Een klein deel van hen heeft al een betalingsregeling voor te veel ontvangen TVL-subsidie. Voor deze groep ondernemers heeft RVO extra aandacht. We bekijken hoe we hen het beste helpen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over wat er na een aanvraag gebeurt? Kijk op TEK: na uw aanvraag of neem contact op met uw stakeholdermanager Gerard Kooiman (06-11582291) of Sonja van Deursen (06-52696672).