Samen met een aantal geluidsdeskundigen is in het kader van de I Love My Ears campagne een e-learning gemaakt voor managers, geluidstechnici en medewerkers die werken in versterkte muziek. De interactieve e-learning bestaat onder meer uit interviews met deskundigen en is gratis beschikbaar.

Ontvang je binnenkort nieuwe medewerkers, of wil je graag het beleid of de geluidsmetingen nog eens goed doorlopen, dan is de reeks e-learning video’s die vanuit I Love My Ears zijn ontwikkeld bij uitstek een startpunt. De e-learning bestaat onder andere uit interviews met deskundigen en interactieve content en gaat in op geluid, gehoor en het voorkomen van gehoorschade.

De e-learnings zijn voor verschillende doelgroepen beschikbaar. Denk hierbij aan medewerkers van poppodia en festivals, fitnesscentra of studentenverenigingen. Voor poppodia en festivals zijn de cursussen verder onderverdeeld in modules voor organisatie/directie, geluidstechnicus basis, geluidstechnicus gevorderd en andere medewerkers. Gemiddeld duren de cursussen twee uur.

Wij danken TivoliVredenburg, AFAS Live en Ampco Flashlight voor het kijkje in de keuken die zij geven in de ondersteunende video’s van de e-learning. De e-learning kan gratis aangeboden worden met dank aan het ministerie van VWS.

Meer informatie: elearning.ilovemyears.nl

Tags