Het Europees Parlement heeft 17 april gestemd voor een verbod op het gebruik van geautomatiseerde software om tickets voor evenementen aan te schaffen. Het is de eerste maal dat de Europese Unie zich op deze problematiek richt. Tot het tot een wetgeving komt, zal in Nederland worden ingezet op voorlichtingscampagnes om het publiek voor wederverkopers te waarschuwen.

Deze zogenaamde ?bots? worden door wederverkopers ingezet om tickets zodra deze in de voorverkoop gaan geautomatiseerd in te kopen, om deze op de secundaire markt door te kunnen verkopen. De geautomatiseerde inkoop omzeilt de gelimiteerde aantallen die reguliere consumenten kunnen kopen. De beoogde Europese regelgeving op dit gebied is onderdeel van een bredere regelgeving ter bescherming van de Europese consument, waarbinnen ook andere online handel aan strengere eisen moet voldoen.

De maatregelen, waarvoor een meerderheid van het Europees Parlement stemde, moeten worden goedgekeurd door de Europese Raad. Dat zal naar verwachting in de zomer gebeuren. Daarna hebben de lidstaten twee jaar om het in de eigen wetgeving te implementeren.

In Nederland is wetgeving rondom (doorverkoop van) tickets al langere tijd een heet hangijzer. Na gesprekken met de sector over doorverkoop van concert- en evenementtickets, heeft minister Van Engelshoven geconcludeerd de consument met name behoefte heeft aan voorlichting over het veilig kopen van een evenementenkaartje. De ?Weet Waar Je Koopt? campagne gaat met dit doel worden ingezet, de VVEM is een van de partners hierin.

Tags