In 2018 werd het ?Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen? (Besluit BGBOP) ingevoerd. Na twee jaar evalueert het ministerie van Justitie en Veiligheid het besluit. Aan onder andere de VVEM is gevraagd of er evaluatiepunten zijn. Wij leggen die vraag ook graag aan u voor.

Sinds 1 januari 2018 geldt voor het hele land ??n en dezelfde die alle tot dan toe lokaal bepaalde Brandbeveiliginsgverordeningingen heeft vervangen. De vorming van de wet is het resultaat van een jarenlang proces, waarin de VVEM een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat blijven we spelen, ook in de evaluatie ervan. Mochten er dingen zijn die op het gebied van brandveiligheid of basishulpverlening handiger of beter kunnen, geef die dan door. Daarbij is enige haast geboden, doe dit voor 12 maart aanstaande.

VVEM-leden kunnen dat doen via het secretariaat (info@vvem.nl), niet-leden kunnen opmerkingen doorgeven via het formulier van de Helpdesk. Deze is op de site van Rijksoverheid te vinden. Klik daarvoor HIER. Vul uw opmerkingen dan in bij het veld ?vraag?. Dank voor uw medewerking alvast!

Tags