Verdrietig en geschokt hebben we gezien en gehoord wat in Manchester is gebeurd. Bezoekers van een popconcert zijn na afloop buiten de zaal aangevallen; na iets wat ze op dat moment het liefste deden: samen naar een live concert gaan. Hierbij zijn vele doden en gewonden gevallen. De VVEM betreurt deze aanslag en onze gedachten zijn bij familie en vrienden van de slachtoffers en de organisatoren.

De leden van de VVEM zijn zeer nabij betrokken bij de organisatie van dit soort evenementen en begrijpen de bezorgdheid bij media, artiesten en bezoekers naar aanleiding van deze recente aanslag. Ze hebben bij het organiseren veiligheid altijd al hoog in het vaandel staan. Ook nu doen de VVEM-leden er alles aan om een zo veilig mogelijke en tegelijk prettige omgeving te cre?ren voor bezoekers, artiesten en medewerkers.

De ontwikkelingen in Manchester worden nauwgezet gevolgd door de betrokken diensten. De VVEM? staat in nauw contact met de Nationaal Co?rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Er is nog weinig informatie beschikbaar om de situatie goed te kunnen duiden. Vooralsnog is er geen indicatie dat er een specifieke dreiging is die zich ook op Nederland richt. Er is derhalve geen reden om het dreigingsniveau in Nederland aan te passen. De aanslag in Manchester ligt in het verlengde van? het dreigingsbeeld waar we ook in Nederland al langer mee te maken hebben; dit is substantieel. Dit betekent dat de kans op een aanslag re?el wordt geacht. Daarom is ook?in Nederland waakzaamheid geboden.

Uit voorzorg zijn al eerder (na o.a. aanslag Bataclan, Parijs) zichtbaar en onzichtbaar maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden bestendigd. Op sommige plaatsen zijn in overleg met de politie en gemeenten aanvullende maatregelen aan de orde, bij heel veel evenementen zijn de bestaande maatregelen voldoende. Van eenieder wordt alertheid gevraagd. Organisatoren zullen blijven bekijken of maatregelen moeten worden aangescherpt. Daarbij blijft voorop staan dat onze bezoekers zo veilig mogelijk moeten kunnen blijven genieten van evenementen.