Met verbazing heeft de VVEM kennis genomen van de in de nacht van 6 op 7 mei verzonden brief van minister De Jonge aan de kamer. De minister stelt hierin dat alle grootschalige evenementen van de baan zijn zolang er geen vaccin voor het coronavirus is gevonden. Het schrijven heeft de steeds wankeler bodem onder de branche bijna volledig weggeslagen.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft de VVEM er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de problemen die de evenementenbranche in de volledige breedte ervaart voor het voetlicht zijn gebracht in Den Haag. Namens de vele ondernemers die in de evenementenbranche werkzaam zijn hebben we gevraagd om duidelijkheid, om een stip op de horizon. Die hebben we enkele weken geleden gekregen, met het volste besef dat na 1 september zeker nog niet alles als vanouds zou zijn. Maar het gaf tenminste het zo gewenste perspectief. We hebben goede gesprekken gehad met ministeries van EZK en OCW, gepleit voor additionele steunmaatregelen en waren verheugd toen premier Rutte in de persconferentie van 6 mei onze branche specifiek noemde als een tak die extra steun behoeft.

?Een toekomstbeeld zonder doel en richting?

De VVEM vindt het daarom uitermate onfortuinlijk dat in het schrijven van minister De Jonge van Volksgezondheid niet alleen gemeld wordt dat evenementen pas weer kunnen plaatsvinden zodra er een vaccin is, maar dat er aan toegevoegd is dat ?niemand weet hoe lang dat gaat duren? en ?een jaar of langer is heel re?el?. De relatieve duidelijkheid die de evenementenbranche had gekregen, de eerder genoemde stip aan de horizon, is daarmee weer helemaal verdwenen. Niet alleen dat, het zorgt tevens voor onrust bij de bezoekers waarvoor de campagne ?Bewaar je ticket, geniet later? is opgetuigd. Deze branche kan het zich niet veroorloven om het inmiddels broze consumentenvertrouwen te verliezen, maar weet inmiddels zelf ook niet meer waar zij voor de langere termijn aan toe is.

De minister heeft inmiddels zijn uitspraken wat genuanceerd en RIVM-directeur Jaap van Dissel heeft een en ander in een briefing aan de kamer ook al verzacht. Het neemt niet weg dat de uitspraak voor paniek heeft gezorgd en frustratie over het gebrek aan overleg. Juist nu we met de VVEM namens de branche aan tafel zitten bij de ministeries en overleggen over een aanvullend steunpakket om de getroffen partijen in onze branche ook na 1 september 2020 te ondersteunen. Nog altijd geldt dat de evenementenbranche in deze crisis graag wil helpen. Wij willen de kennis en expertise die in onze uiterst diverse vakgebieden aanwezig is inzetten bij het weer op gang brengen van de maatschappij. De evenementenbranche denkt al jaren actief na over bijvoorbeeld publieksbewegingen, crowd control of hygi?ne op openbare plekken, naast tal van andere zaken die ook goed van pas kunnen komen in de anderhalvemetersamenleving waar we met zijn allen doorheen moeten. De VVEM hoopt dan ook dat de ministeries in de toekomst juist meer zullen overleggen en gebruik willen maken van de kennis en expertise in onze branche. Samen moeten we het doen!

Tags