De routekaart die de Rijksoverheid op 4 november jongstleden heeft gepresenteerd, leek de langverwachte stip aan de horizon waar veel ondernemers in onze branche op hebben gewacht. Toch is die stip met deze route kaart geen helder licht aan de horizon, eerder een vage vlek. De branche heeft direct gereageerd door een brandbrief te sturen waarin gemeld is dat de routekaart niet goed (genoeg) is. Daarop kregen belanghebbenden de mogelijkheid zaken toe te voegen, iets waar de VVEM direct actie op heeft ondernomen.

Diverse punten waar de VVEM aandacht voor heeft gevraagd hebben te maken met beschikbare ruimte. De huidige routekaart hanteert een harde bezoekerslimiet, ongeacht de beschikbare ruimte. Dat is niet wenselijk, daar diverse evenementenlocaties genoeg ruimte hebben om veel meer dan de 30 of 60 personen die in de routekaart staan veilig te huisvesten. Tevens geldt voor alle risiconiveaus dat met nog nader uit te werken maatregelen (sneltesten, ventilatie, specifiek crowd management, mondkapjes bij verplaatsingen, etc.) de capaciteit per evenement/locatie vergroot kan worden. De routekaart zoals gepresenteerd anticipeert op een evenementenzomer voor 2021 waarbinnen met 1,5m afstand en zitplekken wordt gewerkt. Daar is de branche niet bij gebaat; (snel)testen en andere maatregelen moeten meer bezoekers mogelijk maken en juist dat biedt uitzicht.

Het zijn slechts enkele punten die zijn benoemd. Hoe deze ge?mplementeerd gaan worden in een nieuwe routekaart, moet nog blijken. De VVEM maakt van elke mogelijkheid gebruik om zo veel mogelijk mee te denken en te helpen in het proces.

Tags