Tijdens de digitale editie van ESNS 2021 heeft de VVEM diverse panels georganiseerd. Traditioneel worden hier de door Respons samengestelde festivalcijfers en de cijfers voor concerten met 3000+ bezoekers gepresenteerd. Nieuw dit jaar was de zogenaamde ?Evenementenforecast?, die een blik vooruitwerpt.

Respons heeft op basis van diverse criteria een voorspelling gedaan over hoe 2021 er als evenementenjaar uit zou kunnen gaan zien, uitgaande van diverse factoren en met als belangrijk uitgangspunt de uitspraak van minister De Jonge dat ?de Nederlandse bevolking in het derde kwartaal van 2021 ? ergens tussen juli en september ? voldoende beschermd is tegen het virus?.

In de presentatie stelde Lex Kruijver van Respons dat er in 2021 naar verwachting ruim 3.200 evenementen plaats zullen gaan vinden. Vergeleken et het laatste ?normale? evenementenjaar 2019 is dat zo?n 70 procent. Het overgrote deel daarvan (75 procent) zal in het derde en vierde kwartaal plaatsvinden, mits het vaccinatietempo op schema ligt en er voldoende Nederlanders gevaccineerd zijn. Volgens de Evenementenforecast zal kwartaal 1 vooral uit online evenementen (denk Vrienden van Amstel, of ESNS) bestaan. In het tweede kwartaal verschuift het aanbod naar online en hybride (met zowel kleinschalig live publiek als een digitaal bijwonend publiek).

Pas in het derde en vierde kwartaal worden weer grotere aantallen evenementen met live publiek verwacht. Verwacht wordt dat het aantal evenementen door de inhaalvraag en het verschuiven van evenementen uit de eerste kwartalen waarschijnlijk hoger ligt dan normaal, maar dat het aantal bezoeken door nog geldende coronaregels, mogelijke registratieplicht en potenti?le bezoekers die liever nog even de kat uit de boom kijken op zo?n 50 procent van de reguliere aantallen uit zal komen. De verwachting van Respons is dat er in 2021 zo?n 35 tot 40 miljoen evenementenbezoeken plaats zullen gaan vinden, waarvan 80 procent in het laatste half jaar. Dat maakt van 2021 niet het hersteljaar waarop de sector had gehoopt.

Meer informatie op de website van Respons.

Tags