De afgelopen dagen zijn fysieke exemplaren van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid verstuurd aan burgemeesters in het hele land. Juist in deze tijden waarin er voorzichtig en met regels weer evenementen mogelijk zijn, is het meer dan ooit van belang om elkaar te vinden in een eenduidige uitleg hoe evenementen werken. Die uitleg geeft het handboek.

Het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid bevat een bundeling van regels, richtlijnen en good practices en is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen publieke en private partijen. Versie 1.0 van dit levende document is nu in gedrukte vorm verstuurd naar burgemeesters en sluit aan op de verleden week uitgekomen Integrale COVID-19 evenementen werkwijze.

Het handboek helpt enerzijds de organisatoren van evenementen om te bepalen wat zij aan veiligheid moeten doen en anderzijds gemeenten en adviserende diensten bij het beoordelen van de veiligheidsplannen voor een evenement. Het boek kenmerkt zich door praktische toepasbaarheid, eenvoud en overzicht.

Versie 1.0 van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid is voor iedereen ook digitaal beschikbaar. Op deze manier kunnen evenementenorganisatoren en overheden altijd over de meest actuele editie beschikken. Het handboek is te downloaden via www.evenementenhandboek.nl

Tags