Met het oog op het weer op gang krijgen van onze branche zodat het neerzetten van een evenement weer veilig kan en mag, wordt hard gewerkt aan protocollen. Deze worden een handreiking voor het moment dat evenementen weer kunnen gaan draaien. De VVEM werkt aan deze protocollen als onderdeel van de Alliantie Van Evenementenbouwers. Op 10 juni 2020 is de eerste versie van het protocol voor binnenlocaties gepresenteerd. Er wordt hard gewerkt aan het gereed maken van een protocol voor de buitenlocaties.

Zie voor meer informatie de VVEM-kennisbank.

Tags