De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) heeft verheugd kennisgenomen van de analyse van de TU Delft. Hieruit blijkt dat het effect van het openen van grootschalige evenementen tijdens de versoepelingsmomenten gedurende de COVID- 19 pandemie moeilijk is terug te vinden in het landelijke reproductiegetal. De analyse staaft wat wij als branchevereniging altijd al hebben uitgedragen; dat de manier waarop de evenementenbranche gedurende de pandemie is aangepakt buitenproportioneel is geweest.

De analyse van TU Delft is onderdeel van de derde fase van Fieldlab Evenementen, in dit geval specifiek gericht op Kennisverrijking. Dit op basis van de onderzoeksvraag of er een relatie te vinden is tussen het openen van grootschalige evenementen en de verspreiding van het coronavirus op basis van een data-analyse aanpak naar aanleiding van een tijdlijn met een overzicht van alle maatregelen die tijdens de pandemie van kracht zijn geweest voor publieksevenementen. Uit dat overzicht is een drietal versoepelingsmomenten geselecteerd, waarbij de meeste beperkende maatregelen voor evenementen kwamen te vervallen. Dit in combinatie met tal van andere versoepelingen die ook hebben geleid tot veel meer contacten in de samenleving. Zie www.ckve.nl/nieuws voor de complete analyse.

Voor de drie versoepelingsmomenten die zijn geanalyseerd is in het reproductiegetal niet terug te vinden dat evenementen een grote bijdrage hebben gehad in de verspreiding van het virus. TU Delft noemt het aantal contactmomenten op evenementen ‘waarschijnlijk relatief klein ten opzichte van alle andere contactmomenten in de samenleving die dan ook, en soms al eerder, weer toegestaan zijn. Het effect van evenementen kan in de landelijke cijfers van het reproductiegetal beperkt blijven, omdat de veelheid aan andere contacten en de epidemiologische situatie op dat moment belangrijker zijn’.

“De analyse staaft wat wij als professionals in de evenementenbranche eigenlijk allang wisten, of op zijn minst vermoedden. Onze evenementen zijn op medisch gebied niet direct een verspreidingsprobleem geweest”, aldus VVEM-voorzitter Henk Schuit. “Deze analyse is extra wrang omdat wij als branche terugkijkend buitenproportioneel zijn aangepakt. Wij moesten als eerste dicht en konden pas als laatste weer open. Terwijl nu blijkt dat andere contactmomenten – die wel waren toegestaan – meer impact hadden op het reproductiegetal.” Jolanda Jansen, bestuurslid VVEM en woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers voegt toe: “De maatschappelijke, niet medische schade die dit heeft berokkend is groot geweest. In het geval van een eventuele volgende pandemie mag deze impact niet nogmaals zo ingrijpend zijn. Los van de economische schade, is er ook de geestelijke schade in de maatschappij. Als er juist in een pandemie één ding gebleken is, is het hoe belangrijk kunst, cultuur, ontspanning en ontmoeting voor mensen is.”

Tags