PERSBERICHT 11 juli 2017, Amsterdam/Gorinchem

In 2016 neemt het aantal festivals per saldo met bijna 100 festivals toe tot in totaal 934 festivals, waaronder 26 nieuwe titels zoals LINDA.festival, Summerpark Festival en Airforce Festival. Het aantal bezoeken is in 2016 toegenomen met 14,6%: in totaal worden er ? 26,7 miljoen bezoeken aan festivals afgelegd. ?De groei zit vooral bij de festivals tot 30.000 bezoeken, grote festivals blijven redelijk stabiel. ?Cijfers over het festivaljaar 2016 zijn afkomstig uit de nieuwste editie van de Festival Monitor 2017. Met de Festival Monitor volgt Respons -? in samenwerking met brancheorganisaties VVEM en VNPF ? de ontwikkelingen in het Nederlandse festivallandschap.

De grootste stijging zit in de categorie?n kleine (tot 10.000 bezoeken) en middelgrote festivals (10.000 tot 30.000 bezoeken). Kleine festivals nemen ten opzichte van 2015 toe met 13,7%. Nieuwe festivals die in 2016 voor het eerst zijn georganiseerd, zoals o.a. Stekker in het Park, Strange Sounds from Beyond en Rotterdam Xpanded, zitten voor een groot gedeelte in deze categorie. Ruim 40% (400 festivals) van alle festivals in de Festival Monitor vallen in de categorie kleine festivals.

Met een stijging van 13,4% zet de groei van het aantal middelgrote festivals ook in 2016 weer door. In 2015 groeide het middelgrote festivalsegment ook al met 17,7%. Ruim een derde (339) van alle festivals in de monitor, zijn middelgroot. Zo?n 20% van alle festivals vallen in de categorie grote festivals (>30.000 bezoeken), dit aantal is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen.

Muziekfestivals domineren festivallandschap

Bijna 70% van alle kunst- en cultuurfestivals in de Festival Monitor zijn muziekfestivals. EDM en popfestivals zijn binnen de muziek de grootste genres. Het aantal muziekfestivals neemt in 2016 met bijna 12% toe ten opzichte van 2015. Met een groei van 16% groeit de categorie theater naar verhouding het hardst. Theaterfestivals zien de publieke belangstelling met 3,3% stijgen naar 4,3 miljoen bezoeken. Beeldende kunstfestivals laten in 2016 de grootste stijging zien in bezoekaantallen (+27,2%). In totaal geven de bezoekers van de 934 kunst- en cultuurfestivals ? 865,3? miljoen uit aan o.a. tickets, eten & drinken en producten/merchandising in 2016. De hoogste bestedingen worden gerealiseerd bij muziekfestivals: ? 651,7 miljoen, 75% van de totale bestedingen van festivalbezoekers.

Bovenstaande feiten zijn afkomstig uit de Festival Monitor, de branchecijfers kunst- en cultuurfestivals over 2016 die onderzoeksbureau Respons heeft opgesteld onder auspici?n van Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Respons is een informatie- en onderzoeksbureau op het gebied van evenementen in Nederland.

Het gedeelte Branchecijfers uit de Festivalmonitor downloadt u hier. Daar ziet u dan de aantallen festivals, de aantallen bezoeken, de aantallen organisatoren, de festivalbestedingen van de bezoekers en de bijdragen van overheid en private partijen.

Meer informatie? Via www.info@vvem.nl