In september is tijdens de ALV van de VVEM de Festival Monitor 2018 gepresenteerd. Het document is vanaf nu ook in een hardcopy-versie verkrijgbaar.

De Festival Monitor 2018 bevat de branchecijfers kunst- en cultuurfestivals over 2017. Deze zijn opgesteld door onderzoeksbureau Respons, onder auspici?n van Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Respons is een informatie- en onderzoeksbureau op het gebied van evenementen in Nederland dat jaarlijks een uitgebreide analyse maakt van de ontwikkelingen op de festivalmarkt.

Uit de in september gepresenteerde cijfers bleek al dat er in 2017 in totaal 954 festivals zijn georganiseerd met meer dan 3000 bezoekers, meer dan het jaar ervoor. Het totaal aantal bezoekers daalde echter van 26,7 naar 26,6 miljoen. Deze daling is te wijten aan een daling aan bezoeken aan vrij toegankelijke festivals. Bij entreeheffende evenementen zijn de bezoekersaantallen juist gestegen. Het volledige document geeft niet alleen inzichten in aantallen festivals en bezoeken over 2017, maar analyseert ook kalenderspreiding, geografische spreiding, media-exposure en de resultaten uit kaartverkoop. De Festival Monitor 2018 is online ook digitaal te raadplegen en bevat actuele gegevens van alle festivals in Nederland vanaf 3.000 bezoekers en diverse zoekfuncties, onder andere naar regio en doelgroep, inclusief historische gegevens.

De hardcopy editie van de Festival Monitor 2018 is te bestellen op de website van Respons. VVEM-leden hebben 20 november een rechtstreekse link ontvangen waarmee zij hun digitale kopie gratis kunnen downloaden.

Tags