Het overgrote deel van de festivalbezoekers zegt zich comfortabel genoeg te voelen om komend festivalseizoen een buitenfestival te bezoeken als daarvoor enige coronamaatregelen van toepassing zijn. Ook als zij daarvoor een sneltest zouden moeten ondergaan. Dit blijkt uit een survey van organisator en VVEM-lid Apenkooi Events, dat onder meer festivals als DGTL, STRAF_WERK en Pleinvrees organiseert.

  • 80% van de respondenten is van plan volgend jaar evenementen te bezoeken en voelt zich nu al comfortabel genoeg om een buitenfestival te bezoeken met enige coronamaatregelen.
  • 85% is bereid om 48 uur voor het evenement een sneltest te doen en een negatief testresultaat te tonen als voorwaarde voor het bezoeken van een evenement.
  • 92% vindt het prima om testresultaten te delen met overheid en/of organisatie en accepteert dat om veilig evenementen te kunnen bezoeken iets aan privacy ingeleverd moet worden.

De survey, die in november is uitgezet, heeft betrekking op het festivalseizoen 2021, is ingevuld door 10.456 respondenten, allen regelmatige festivalbezoekers, met een gemiddelde leeftijd van 28,3 jaar. Uit de reacties blijkt dat ze graag hun verantwoordelijkheid dragen bij het haalbaar en veilig weer op gang brengen van festivals en evenementen.

Uit de surveyresultaten blijkt dat 80 procent van de respondenten komend jaar van plan is om weer evenementen te bezoeken. Eveneens 80 procent voelt zich nu al comfortabel genoeg om een buitenfestival te bezoeken, indien daar enige coronamaatregelen worden getroffen. De eigen verantwoordelijkheid wordt daarbij absoluut onderschreven. Over het algemeen zijn de bezoekers namelijk bereid om 48 uur voor het te bezoeken evenement een sneltest af te nemen, mits de reisafstand acceptabel is. De overgrote meerderheid geeft overigens aan hiervoor indien nodig wel buiten de eigen woonplaats te willen reizen. Ook wil men tussen het testmoment en het festivalbezoek drukke of risicovolle plekken vermijden. Van de respondenten is 85 procent bereid om een negatief testresultaat te tonen bij de entree, indien dat een voorwaarde is om toegang te krijgen. Dat percentage is ook bereid zelf financieel aan zo?n sneltest bij te dragen. Een opvallend hoog percentage (92 procent) van de respondenten heeft er geen enkele moeite mee dat hun testresultaten worden gedeeld met de evenementenorganisator of de overheid, als dat betekent dat het evenement op die manier toegankelijk wordt. Men begrijpt heel goed dat het nemen van eigen verantwoordelijkheid een sleutel is tot de heropening van de Nederlandse festivals.

De conclusies van de survey sluiten nauw aan op het begin oktober gepubliceerde onderzoek van Fieldlab Events (13.012 respondenten op het gebied van Entertainment, gemiddelde leeftijd 37,7 jaar), waaruit eveneens de grote behoefte aan festivals en evenementen bleek en waaruit ook bleek dat het publiek bereid is eigen verantwoordelijkheid te nemen om festivals weer mogelijk te maken. ?Er is een enorme maatschappelijke en sociale behoefte om er weer op uit te kunnen en met name om in groepsverband dingen te ondernemen?, aldus Jasper Goossen, Managing Partner bij Apenkooi Events. ?Mensen voelen zich eenzaam en missen sociale contacten en identiteit. Dat blijkt ook weer uit recent RIVM-onderzoek, waaruit tevens blijkt dat het gros van de mensen hun stinkende best doet om zich aan de regels te houden. Onze survey toont aan dat ook een jongere doelgroep zeer bereidwillig is om onderdeel te zijn van een veilige omgeving, waarin de sociale leegte die veel mensen nu voelen kan worden opgevuld. Waar het in de media vooral gaat over mensen die problemen veroorzaken, zijn wij ervan overtuigd dat het gros van de mensen zeer bereid is om onderdeel te zijn van de oplossing. De resultaten van de survey onderstrepen dat men begrijpt dat eigen verantwoordelijkheid daar onlosmakelijk bij hoort en we hopen dat die goede wil zich volgend jaar uitbetaalt in een veilige heropening van de festivals in Nederland.?

Apenkooi Events is een van ?s lands grootste festivalorganisaties, dat in binnen- en buitenland outdoor en club events organiseert. Bekende festivalmerken van Apenkooi Events zijn onder meer DGTL, Pleinvrees, STRAF_WERK, AOA en By The Creek. Op jaarbasis ontvangt Apenkooi Events zo?n 400.000 bezoekers.

Tags