Op donderdag 18 april 2019 stond de voorjaarseditie van de algemene ledenvergadering van de VVEM op de agenda. Deze vond plaats in Stadion Feijenoord in Rotterdam. Het inhoudelijke programma stond, naast de formele zaken zoals de jaarrekening, voor een groot deel in het teken van belangrijke ontwikkelingen in het evenementenvakgebied.

Foto: Jorrit Lousberg

De goed bezochte ALV was enerzijds een informatiemoment, waarbinnen de aanwezige leden te horen hebben gekregen hoe de vereniging ervoor staat. Anderzijds een netwerkmoment waar leden bij konden praten. Gert Jan Brouwer heette de leden welkom namens de vereniging, presentator J?rgen Raymann praatte de ALV in talkshowsetting aan elkaar. Onder meer de jaarcijfers zijn gepresenteerd en de commissies communicatie en kwaliteit hebben toegelicht hoe de VVEM position papers en de nieuw opgestelde kwaliteitsbelofte inzet om als vereniging steviger te staan.

Foto: Jorrit Lousberg

Om de diverse onderwerpen goed te belichten, zijn sprekers uitgenodigd die experts zijn op hun vakgebied. Plastics zijn h?t topic van 2019 en de ontwikkelingen zijn besproken door onder meer Paul Schurink (ZAP), Niels de Geus (Amsterdam Open Air e.a.) en Marcus ten Zijthoff (Zwarte Cross). Schurink leidt tevens de discussie over stroomvoorziening, waarbij Paul Wittenhorst (The Powershop) en Niels Sprenger (Bredenoord) aanschuiven. Toegankelijkheidsexpert Marianne Dijkshoorn en Sandra de Geeter (MKB Nederland) bespreken de manier waarop evenementen voor iedereen toegankelijk kunnen (en moeten) zijn. Advocaat Hannah Vera Hess sprak over arbeid, de arbeidsmarkt en arbeidsrecht.

Foto: Jorrit Lousberg

Tijdens de ALV presenteerden ook nieuwe leden als YOUR Productions BV, Power 4 You, Tent Rental Services, JDT Events BV, Olympisch Stadion, Jump Verhuur en OSO (Overlegorgaan van Samenwerkingsverbanden in de Openluchtrecreatie) zich aan de aanwezige VVEM-leden. Tevens werd een nieuw evenement aangekondigd waaraan de VVEM verbonden is. Het Congres Podia | Festivals | Evenementen werd gepresenteerd door Berend Schans (VNPF) en Willem Westermann (VVEM) met de boodschap dat beide verenigingen voortaan samen op zullen trekken in de organisatie van een evenement dat zich richt op alle relevante partijen in de live muzieksector zoals podia, festivals, artiesten en beleidsmakers. Tijdens het congres worden relevante en actuele thema?s besproken zoals (cultuur)beleid, veiligheid, marketing, programmering en allerhande praktische zaken. De eerste editie vindt 2 oktober plaats in TivoliVredenburg.

Foto: Jorrit Lousberg

De ALV is afgesloten met een rondleiding door Stadion Feijenoord en een ledenborrel.

Foto: Jorrit Lousberg