De veelbesproken garantieregeling voor geannuleerde evenementen in de periode 1 juli tot en met 31 december is goedgekeurd door de Europese Commissie. Met deze regeling krijgen evenementenorganisatoren 80 procent van de gemaakte kosten vergoed als het door hen georganiseerde evenement vanwege corona en de op dat moment daarvoor geldende maatregelen geen doorgang kan vinden. Het subsidieplafond bedraagt €385 miljoen, wat wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

De garantieregeling is in het leven geroepen omdat veel organisatoren te maken hadden met verzekeraars die kosten niet (meer) willen vergoeden. De VVEM heeft zich actief ingezet voor de totstandkoming van de regeling. Voor evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 geldt dat als deze afgeblazen moeten worden en de organisator vervolgens aanspraak wil maken op gelden uit de regeling, deze een evenementenvergunning of een verklaring van de gemeente moet hebben. Het loket voor de behandeling van de aanvraag wordt spoedig geopend. Wel kan nu al gewerkt worden aan het klaarzetten van de aanvragen, met overleg met RVO, zodat als de boel overgaat snel tot verwerking kan worden overgegaan. Zie hiervoor ‘aanvraag voorbereiden’ op de website van RVO, https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-evenementen

De goedkeuring van de regeling betekent dat eendaagse evenementen vanaf 30 juni onder voorwaarden weer met 100 procent van de bezoekerscapaciteit (en zonder de anderhalvemeter maatregelen) georganiseerd worden. Het kabinet heeft dit vorige week besloten op basis van de onderzoeksresultaten van Fieldlab Evenementen. Meerdaagse evenementen worden vanaf eind juli mogelijk, onder voorwaarden als bijvoorbeeld tussentijds testen.

De VVEM houdt op vrijdag 18 juli een extra ledencall via ZOOM. Organisatoren kunnen hier vragen stelen over de regeling en over hoe deze van toepassing is voor hun evenement.
De volledige regeling is in de Staatscourant na te lezen.

Tags