De VVEM krijgt regelmatig vragen hoe om te gaan met publiek dat ampullen lachgas meeneemt naar een evenement of om verkoop daarvan vraagt. Dit vanwege onduidelijkheid over de risico?s en schadelijke gevolgen van het gebruik. Verkoop van lachgas is niet strijdig met de wet, maar zeker ook niet gezond. Hoe daarmee om te gaan?

Naast het feit dat organisatoren van evenementen (zowel indoor als buiten) steeds meer vragen krijgen vanuit het publiek, blijken er ook er veel vragen van gemeenten en handhavers over hoe om te gaan met overlast. Door een besluit van het Europese Hof valt lachgas sinds 1 juli 2016 onder de Warenwet. Dat betekent dat aanbieders zich alleen aan die wetgeving hoeven te houden. Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor ernstige gezondheidsrisico?s, is er op grond van de Warenwet geen reden voor handhavend optreden door de NVWA. Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas zijn niet strafbaar. Daarom is het middel, dat doorgaans via ballonnen wordt ge?nhaleerd, populair. Gebruikers zien het nauwelijks als ?drug?, maar puur als een relatief onschuldig middel.

Dat neemt niet weg dat er weldegelijk gevaren kleven aan gebruik van het middel. Zo rapporteren gebruikers volgens het Trimbos Instituut de laatste jaren naast de gewenste effecten (hallucinaties) ook bijwerkingen of ongewenste effecten als duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn. Eerder dit jaar heeft het Trimbos Institiuut een fact sheet gepresenteerd, waarin de risico?s duidelijk worden omschreven. Diverse VVEM-leden die evenementen organiseren stellen dat ? hoewel er wettelijk niets op tegen is ? zij niets zien in de verkoop van lachgas op hun evenement. Waarom zou je bewust bezoekers in een roes brengen? Daarnaast zijn er getuige de fact sheet bijwerkingen in combinatie met alcohol die je als organisator niet zou moeten willen op je evenement. Desalniettemin is de keus aan de organiserende partij en kunnen locatieverhuurders organisatoren die verkoop wel besluiten toe te staan niets verbieden. De VVEM pleit echter wel voor meer educatie over het gebruik en de effecten van lachgas. Het fact sheet van het Trimbos Instituut is daarvoor een mooi startpunt. Deze is te vinden op de website van het instituut.

https://assets.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-adbb-b63493d6450f.pdf

Tags