Volgens het onderzoeksverslag van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, heeft bijna de helft van de jonge vrouwelijke festivalbezoekers (48 procent) ongewenst seksueel gedrag meegemaakt op festivals, of gedrag wat ze zelf de grens over vinden gaan.

Het onderzoek naar ongewenst gedrag is gedaan door 3Vraagt in samenwerking met Festileaks. Het gaat hier vooral om ongewenste aanraking op borsten en/of billen (35 procent), ongewenste seksuele opmerkingen (33 procent) of voorstellen (18 procent).

In totaal zijn voor het onderzoek 1086 jonge festivalgangers (leeftijdscategorie 16-34) ondervraagd. Het online onderzoek vond plaats van 6 tot en met 13 juni 2018. De resultaten zijn na weging representatief voor vijf variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, stemgedrag en spreiding over het land.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er behoefte is aan een meldpunt op een festivalterrein of een online meldomgeving. 44 procent van de ondervraagden vindt dat een organisatie een duidelijk meldpunt moet cre?ren op het festivalterrein of online via de festival app of WhatsApp (32 procent). Andere voorstellen om ongewenst gedrag tegen te gaan is dat meer beveiliging ?in burger? worden ingezet en voorlichting op evenemententerreinen over de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag. De meeste respondenten die een incident hebben meegemaakt, hebben daarvan geen melding gedaan bij de organisatie. Vaak omdat ze dachten dat het incident niet erg genoeg was, of omdat ze het idee hadden dat de dader toch niet gepakt zou worden.

Het volledige rapport is te vinden op de website van EenVandaag.

Tags