Sinds 2014 is de VVEM, samen met de VNPF en het ministerie van VWS, partner van het convenant ?Preventie Gehoorschade Muzieksector?. Inmiddels loopt het tweede convenant bijna af en hebben alle betrokken partijen de intentie uitgesproken om tot een derde convenant te komen.

Het zorgen voor een gezond geluidsniveau tijdens evenementen blijft een belangrijk item en de I Love My Ears-campagne speelt daar een belangrijke rol in. De komende tijd zal I Love My Ears vanuit de branche (weer) actueel worden gemaakt. Er wordt energie gestoken in de ontwikkeling van extra promotiemateriaal, zoals posters en een logo om verkoopplekken van oordoppen extra aandacht te geven bij een concert of festival.

In maart 2018 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een advies gepubliceerd over het maximaal geluidsniveau bij muziekactiviteiten. Bij kinderen tot en met 13 jaar wordt een grenswaarde van 91 decibel geadviseerd, bij kinderen van 14 en 15 jaar 96 decibel en bij mensen vanaf 16 jaar wordt een grenswaarde van 102 decibel geadviseerd. Het advies is het resultaat van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het advies sluit bijna naadloos aan op de kernwaarden van I Love My Ears, dat zich sinds 2014 inzet voor een maximale waarde van 103 decibel (gemiddeld per kwartier) voor volwassenen bij concertlocaties.

Het is goed om te merken dat het onderwerp leeft en het een goede plek heeft gekregen binnen de maatschappij. Zowel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als de evenementenbranche willen hierin volgende stappen zetten. De gesprekken zijn positief en moeten uiteindelijk gaan leiden tot een nieuw convenant, zodat het I Love My Ears-gedachtegoed een nog breder draagvlak in de maatschappij krijgt.

Tags