Met duizenden evenementen die al zijn afgezegd en een nog groter aantal waarvan de doorgang meer dan onzeker is, is de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) actief om de impact op de evenementenbranche in kaart te brengen en waar mogelijk in banen te leiden.

Nu de uitbraak van het coronavirus ook Nederland heeft bereikt en (grootschalige) evenementen tenminste tot 6 april 2020 geen doorgang meer kunnen vinden, inventariseert de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) de impact op de evenementenbranche. Die is gezien het wijdverspreid netwerk van leveranciers, organisatoren, cateraars, beveiligers, venues en de vele andere betrokkenen nu al immens. De verwachting is dat de klap die de evenementenbranche in het voorseizoen al loopt nog lange tijd na zal dreunen.

Door het tempo waarop de ontwikkelingen gaan, is er over het totaal van de geleden schade geen eenvoudig antwoord te geven. Feit is dat als we alleen naar de periode tot 6 april en de weken daar direct na kijken, we al kunnen spreken over vele honderden afgezegde grote evenementen, van publieksbeurzen en zakelijke events tot muziekfestivals en concerten. Wordt het in de breedte getrokken en worden ook de kleinere evenementen meegeteld, hebben we het alleen al in de periode tot 6 april over duizenden evenementen, tienduizenden gedupeerde ondernemers en honderdduizenden mensen die in de branche werkzaam zijn.

De VVEM en haar leden snappen heel goed dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. Als land moeten we onze verantwoordelijkheid nemen om het coronavirus in te dammen en dat betekent ook dat je als ondernemer verantwoordelijkheid moet nemen. Als ondernemer ? en dat zijn de meeste partijen in de branche die de VVEM vertegenwoordigt ? moet men ook worstelen met enerzijds de consequenties en anderzijds met de plannen voor de (nabije) toekomst. Kan ik mijn evenement door laten gaan? Wanneer krijgen we uitsluitsel over de komende maanden? Hoe gaan mijn leveranciers hiermee om? Blaas ik een evenement zelf af of wacht ik tot de overheid dit oplegt? Hoe gaan verzekeringen hiermee om? Elke tak in de keten krijgt hiermee te maken. De organisatoren die moeten beslissen welke stappen ze gaan ondernemen. Leveranciers (denk aan podiumbouwers, licht en geluidsmensen, catering, sanitair, hekkenbouwers et cetera) en beveiliging hebben ook allemaal hun overwegingen te maken en daar ook niet afgelaste evenementen snel dichterbij komen, wordt de tijd om die beslissing te maken steeds nijpender.

De VVEM ziet dat er onder onze leden en alle partijen die daar omheen draaien afwegingen worden gemaakt over de geplande evenementen die wat betreft datum buiten de opgelegde landelijk verbodsperiode vallen. Dit op basis van factoren als de ontwikkeling van het virus in andere landen, bezoekers uit het buitenland, de beschikbaarheid van artiesten (die al dan niet hun tourschema aanpassen), de mogelijkheden en onmogelijkheden die evenementenverzekeringen bieden, het voortbestaan van het evenement op de lange termijn en een nette en duurzame afwikkeling van zaken. Onze leden zijn ondernemers die met hun product een aantal piekmomenten kennen in het jaar. Momenten waar het hele jaar naartoe wordt gewerkt, waar het hele jaar investeringen voor worden gedaan en waar in de meeste gevallen geen subsidie voor wordt ontvangen. Gezien de aard van de ondernemingen, waarbinnen een groot deel van de inkomsten direct wordt ge?nvesteerd in een volgend evenement, is dit een branche waar vele miljoenen in omgaan maar waarin veel partijen desalniettemin weinig vet op de botten hebben.

We kunnen uiteraard niet in de toekomst kijken, maar houden als branchevereniging de ontwikkelingen scherp in de gaten. Op dit moment inventariseren we actief welke evenementen zijn geraakt en om welke aantallen we het exact hebben. Ook moet goed worden gekeken hoe de financi?le klappen die vele bedrijven in de branche op dit moment incasseren kunnen worden gedragen. Zodat er passende maatregelen genomen worden en we de (nabije) toekomst gezamenlijk kunnen borgen, ook al betreft het hier voor ieder evenement en iedere ondernemer maatwerk. Wij ondersteunen onze leden waar nodig. Als iets de evenementenbranche kenmerkt, is het de veerkracht en de flexibiliteit om mee te bewegen met actuele ontwikkelingen. De ?wij zetten de schouders er onder? mentaliteit maakt het mogelijk om in luttele dagen veilig en stabiel tijdelijke dorpen of zelfs ministeden (wat festivalterreinen in feite zijn) te bouwen op locaties die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn, inclusief alle infrastructuur die daarbij hoort. Die mentaliteit maakt ook dat deze branche in onzekere en financieel instabiele tijden zoals deze actief nadenkt over goede en passende maatregelen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat na deze coronacrisis zo veel mogelijk evenementen weer veilig door kunnen gaan en de situatie weer snel als vanouds is.

De VVEM blijft de situatie actief monitoren. Mochten er vragen komen en/of annuleringen zijn, laat dit dan weten via een mail aan het secretariaat via info@vvem.nl of aan willem@vvem.nl. Zo inventariseren wij de impact en kunnen wij mogelijke maatregelen of eventuele ondersteuning voorbereiden. Uiteraard praten wij graag mee met organisaties en overheden om evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Tags