Het programma van de voorjaars-ALV van de VVEM, op 18 april bij This Is Live Group in Schijndel, krijgt langzaam maar zeker vorm. De komende tijd houden we onze leden via met name onze Bundeling-app app op de hoogte. Vandaag stellen we alvast JINC voor, een landelijk opererende organisatie die jongeren aan het bedrijfsleven koppelt. Het in aanraking brengen van jongeren met het werk in onze sector zijn een logisch gevolg van hun alsmaar uitbreidende netwerk.

Ella Zwaga van JINC geeft hieronder alvast een voorschot op de JINC-presentatie tijdens de ALV.

Wat moeten de VVEM-leden weten over JINC?
“JINC is een non-profit organisatie die jongeren in kwetsbare posities helpt bij een goede start op de arbeidsmarkt en zo bijdraagt aan meer kansengelijkheid. We zijn actief op scholen in wijken met een lagere sociaaleconomische status om zo de jongeren te bereiken die onze hulp het best kunnen gebruiken. JINC fungeert als een schakel tussen twee werelden; wij slaan een brug tussen de leerlingen en het bedrijfsleven. Gedurende het hele schooljaar organiseren we verschillende projecten voor leerlingen tussen de 8 en 16 jaar waarmee we bijdragen aan persoonlijke veerkracht, zelfvertrouwen en een goed geïnformeerde keuze voor de vervolgopleiding of werkplek.” 

Wat komen jullie onze leden brengen?
“JINC werkt in Nederland samen met 500 partners uit het bedrijfsleven. Door samen te werken met JINC, zorgen bedrijven er allereerst voor dat jongeren de kans krijgen hun talenten te ontdekken, horizon te verbreden en vaardigheden te ontwikkelen, ook als zij opgroeien in een omgeving waar dit niet vanzelfsprekend is. Zo kunnen bedrijven hun maatschappelijk steentje bijdragen en écht impact maken. Tegelijkertijd creëren bedrijven door samen te werken met JINC de kans jongeren de enthousiasmeren voor de sector/hun bedrijf en de werknemers van de toekomst de ontmoeten. Ook geeft een samenwerking met JINC geeft op zinvolle en concrete manier invulling aan beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samenwerken met JINC is ook praktisch aantrekkelijk. JINC ontzorgt door het overgrote deel van de organisatorisch aspecten op zich te nemen en te zorgen voor een samenwerking op maat. Deelname aan de projecten wordt zowel door onze leerlingen als door de medewerkers van onze partners als erg waardevol ervaren: er komen werelden samen en worden positieve ervaringen en kansen gecreëerd. Tot slot weten we inmiddels door een grootschalig onderzoek naar onze projecten door de Erasmus Universiteit dat onze methode werkt. Bedrijven kunnen door samen te werken met JINC dus op een bewezen effectieve manier bijdragen aan kansengelijkheid in hun omgeving.”

Wat hoopt JINC uit de evenementenbranche te halen?
“Wat ruim 20 jaar geleden begon als een kleine organisatie in Amsterdam Nieuw-West, is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke organisatie waarmee jaarlijks 80.000 leerlingen worden toe geleid naar werk. We hebben nog steeds grote ambities: we willen meer leerlingen bereiken en meer impact maken. Om dit te bereiken zijn we op zoek naar nieuwe samenwerkingen met ondernemers die graag iets willen teruggeven aan de kinderen en jongeren in Nederland. We hopen het gesprek met elkaar aan te gaan om de onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Strijd jij ook mee met JINC voor kansengelijkheid?”

[tekst gaat door onder de foto]

De koppeling van JINC aan de VVEM-leden is een stap die eigenlijk enkele jaren terug al gemaakt zou worden, maar corona gooide destijds roet in het eten. “Als branche zijn wij geconfronteerd met het feit dat er personele tekorten aan het ontstaan zijn. Dat komt deels omdat werk in de festival- of evenementenbranche niet direct iets is waar jongeren op school mee in aanraking komen. Dat willen we dus zeker veranderen, maar het is niet de primaire reden om JINC een platform richting onze leden te bieden”, aldus VVEM-bestuurslid Ruben Brouwer. “Deze branche organiseert van nature al feesten, festivals en evenementen voor iedereen. Dat betekent ook dat we wat betreft werkgelegenheid een branche voor iedereen willen en kunnen zijn. We hopen dat de introductie van JINC bij de VVEM-leden verder bijdraagt aan dat open karakter.”

Tags