Tijdens de persconferentie van vandaag heeft minister Hugo de Jonge bevestigd dat de testevenementen zoals die vanuit Fieldlab Evenementen worden ontwikkeld vanaf half februari doorgang kunnen vinden. Het kabinet heeft daar met het oog op meer testen rondom Covid-19 toestemming voor gegeven. Fieldlab Evenementen omvat een aantal experimentele evenementen die inzicht moeten gaan geven hoe grootschalige publieksevenementen veilig kunnen worden georganiseerd in coronatijden. Het betreft onder meer een theatervoorstelling, concerten in de Ziggo Dome, een zakelijk evenement en een voetbalwedstrijd.

“Dit is goed nieuws. We staan aan de vooravond van de vier eerste praktijktesten en bovendien in de startblokken voor de andere events, zowel indoor als outdoor. We verwachten dat we in de tweede helft van februari alle events kunnen houden. Hiermee laten we eens te meer zien dat we als Nederland wereldwijd het voortouw nemen in de evenementenbranche”, aldus Pieter Lubberts, manager van het programmateam Fieldlab Evenementen.

“Het kabinet hecht aan het uitvoeren van de praktijktesten in het kader van de Fieldlab Evenementen. Deze praktijktesten maken het mogelijk om op een gecontroleerde wijze te experimenteren met een veilige heropening van (sectoren van) de maatschappij en zij bieden mogelijk perspectief voor veilige en verantwoorde deelname aan toekomstige evenementen”, stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag in een Kamerbrief over het onderwerp.

De testevenementen hebben vertraging opgelopen ten aanzien van de eerder beoogde startdatum (half januari). Dit vanwege de oprukkende Britse Covid-variant en de afkondiging van de lockdown die nu van kracht is. van het coronavirus werden die op de lange baan geschoven. Het programma is in 2020 opgestart naar aanleiding van de gesprekken die de evenementenbranche heeft gevoerd met diverse ministeries en heeft als gezamenlijke ambitie om, binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verschillende elementen te toetsen die inzicht kunnen bieden om te komen tot versoepelingen. Het fieldlab programma is daarbij mede opgezet samen met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Live, Sciences & Health en CLICKNL. Daarbij wordt het programma ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV.

Het Fieldlab Evenementen-programma is ingericht om de vele onderzoeksvragen en initiatieven te verzamelen, deze samen te brengen en richting te geven aan de verruimingen. Het gehele programma wordt in de aankomende tijd verder uitgewerkt, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de beschikbare kennis en expertise van zowel binnen als buiten de eigen sector. Daarbij is de noodzaak tot snel handelen groot en wordt er ingezet op het zo snel mogelijk uitvoeren van herhaalbare en schaalbare onderzoeken. De onderzoeken vanuit het programma worden gekoppeld aan evenementen. Er zal met de uitkomsten van het programma binnen de geldende maatregelen worden gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor de sector.

Tags