Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Men stelt dat voor specifieke sectoren die nog altijd getroffen zijn door de coronacrisis, waaronder de evenementenbranche, wordt gekeken naar additionele steun. In de verstuurde kamerbrief is hierover echter nog niets concreets te vinden.

Deze beslissing betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf 1 oktober niet worden verlengd. “De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is”, zo wordt gemeld in de mededeling op Rijksoverheid.nl.

Het kabinet werkt naar eigen zeggen nog wel aan steun voor specifieke sectoren, die nog altijd getroffen zijn door de coronacrisis. Dat gaat bijvoorbeeld om het nachtleven, toerisme en evenementen. In een kamerbrief staat het volgende met betrekking tot de evenementensector, waarvoor de garantieregeling zoals deze was opgetuigd ook voor de rest van 2021 blijft gelden. “De sector heeft veel klappen te verduren gekregen tijdens de coronacrisis, en afgelopen zomer werden festivals en evenementen opnieuw geconfronteerd met beperkingen. Voor veel ondernemers in de evenementenbranche was dit een hard gelag. In de brief van 14 juli jl. heeft het kabinet in dat kader gemeld dat de garantieregeling evenementen op enkele punten wordt verruimd en deze verruimingen zijn verlengd tot en met 19 september. De verruimingen zijn gericht op evenementen die door de in juli en augustus aangekondigde verboden niet door kunnen gaan. Daarbij heeft het kabinet ook een aanvullende tegemoetkoming evenementen (ATE) aangekondigd, om de evenementen die buiten de doelgroep van de garantieregeling vallen tegemoet te kunnen komen in de kosten. Evenementen komen in aanmerking voor deze regeling wanneer ze vergunnings- of meldingsplichtig zijn, de gemaakte kosten uitstegen boven een drempelbedrag van € 2.500, waren voorzien in de periode tussen 10 juli en 20 september 2021 en door de kabinetsbesluiten in juli en augustus zijn verboden of niet langer uitvoerbaar zijn en daarop zijn geannuleerd door de organisator. De invulling van de ATE en de uitvoering ervan worden de komende periode uitgewerkt.”

De VVEM houdt vinger aan de pols met betrekking tot de ATE en over mogelijke extra steun, waarvoor wij on namens de branche hard maken. Zodra hier inhoudelijk meer over te zeggen is, zal de VVEM reageren.

Tags