Staatssecretaris Uslu van OCW heeft middels een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie van Tweede Kamerlid Kwint (SP) over het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten voor sport en culturele evenementen. De brief is onder meer na gesprekken met partijen als de VVEM en VNPF opgesteld.

Naast wettelijke inperking van woekerhandel, gaat de brief van de Staatssecretaris in op de in de media veelbesproken hoogte van servicekosten bij doorverkoop van tickets en hoe dit zich verhoudt tot het consumentenrecht.

“De motie raakt aan het consumentenrecht en betreft zowel de sport- als de cultuursector. Daarom ben ik in gesprek gegaan met mijn collega’s van betrokken ministeries. Ook is gesproken met de sport- en cultuursector. Daarnaast is een uitvraag gedaan bij diverse EU-lidstaten en de Face-value European Alliance for Ticketing (FEAT) naar hun ervaringen met maatregelen rond de doorverkoop van toegangskaarten”, zo schrijft Uslu in de Kamerbrief, waarin ze tot de conclusie komt dat woekerhandel bij doorverkoop van tickets een hardnekkig probleem is. “Vanwege de grensoverschrijdende problematiek is een regeling op Europees niveau uiteindelijk het meest wenselijk. Op dit moment lijkt het onderwerp echter niet (hoog) op de Europese agenda’s voor cultuur en consumentenrecht te staan. Ik blijf mij vanuit Nederland ervoor inzetten dat dit wel gebeurt.”

“Daarnaast zie ik reden om op nationaal niveau tot maatregelen te komen. Het beter beschermen van de consument tegen de negatieve effecten van doorverkoop van tickets staat daarbij voor mij centraal. Aan maatregelen om de woekerhandel in tickets tegen te gaan kleven voor- en nadelen en het is belangrijk om te komen tot maatregelen die werkelijk effectief zijn in de praktijk. Aangezien het probleem weerbarstig is, is het daarom allereerst noodzakelijk beter zicht te krijgen op het effect van diverse wettelijke maatregelen zoals die in andere landen zijn genomen. Op deze manier kan gewerkt worden aan een (nationale) aanpak die werkt. Het is te vroeg om op dit moment met concrete maatregelen te komen, maar samen met de betrokken ministeries ga ik de komende maanden aan de slag. Ik informeer uw Kamer in het najaar van 2023 over de resultaten hiervan.

De VVEM en VNPF hebben onlangs al een statement gemaakt met betrekking tot tegengaan van illegale doorverkoop en de ophef die over doorverkoop op ‘eigen platformen’ is ontstaan. Lees het statement HIER.

De volledige Kamerbrief van Staatssecretaris Uslu is HIER te vinden.

Tags