Middels een zestal Kamervragen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, wil Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) inventariseren of er vanuit de steunpakketten die voor de sector zijn opgetuigd ook extra steun komt voor de toeleveranciers van festivals en evenementen. Dit omdat er vanwege de onzekerheid met betrekking tot het al dan niet doorgaan van festivals en evenementen veel toeleveranciers nog geen contracten hadden gesloten met festivals die nu geannuleerd worden. Daardoor vallen zij buiten de boot van de aanvullende garantieregeling.

Vorige week maakte het kabinet bekend meer geld beschikbaar te stellen voor ondernemers die een evenementen moeten afblazen vanwege de coronamaatregelen. De bestaande Garantieregeling Evenementen TRSEC werd daarom op een aantal punten uitgebreid, met als belangrijkste aanpassing de verhoging van de maximale vergoeding van 80 procent naar 100 procent van de gemaakte kosten. Tevens verlengde het kabinet de aanvraagtermijn en zijn kosten voor buitenlandse artiesten gedekt. De overheid geeft aangekondigd te gaan kijken naar een gerichte oplossing voor ondernemers die tussen wal en schip dreigen te vallen en de vragen van Van Dijk sluiten hier op aan:

 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat veel toeleveranciers van festivals en evenementen, zoals tent- en podiumbouwers, veelal nog geen contracten hebben gesloten met festivals die nu geannuleerd en daardoor buiten de boot vallen met aanvullende garantieregeling?
 • Vraag 2
  Bent u tevens op de hoogte dat veel toeleveranciers, waarvan vele al 16 maanden stil liggen, inmiddels het subsidieplafond van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben bereikt en daardoor geen subsidie meer kunnen ontvangen voor hun geleden kosten?
 • Vraag 3
  Vreest u ook dat als deze toeleveranciers nu niet worden geholpen er tientallen banen op het spel staan en bovendien veel kennis en expertise verloren gaat?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om daarom het subsidieplafond voor de TVL te verhogen?
 • Vraag 5
  Zo nee, ben u dan wel bereid om op de korte termijn deze toeleveranciers op een andere manier te ondersteunen door met aanvullende steunmaatregelen te komen?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om zo snel als mogelijk deze vragen te beantwoorden zodat de toeleveranciers (financiƫle) duidelijkheid krijgen?

De volledige brief met Kamervragen is op TweedeKamer.nl te vinden.

Tags