Al geruime tijd is de VVEM bezig om voor de leden grip te krijgen op die ontwikkelingen rondom roken waar de evenementenindustrie mee te maken heeft of krijgt; de verkoop van tabaksproducten op evenementen, de aangekondigde afschaffing van rookruimtes in de horeca en overtredingen van het rookverbod. Die inspanningen hebben geleid tot de kennissessie roken en evenementen die 5 juni wordt georganiseerd.

De kennissessie vloeit voort uit meerdere gesprekken die inmiddels hebben plaatsgevonden. De evenementenbranche heeft op meerdere manieren te maken met het rookbeleid dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft uitgezet en met de manier waarop de NVWA handhaaft. Op 3 juli 2018 is de VVEM bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de NVWA geweest om deze kwesties onder de aandacht te brengen. Tijdens dat bezoek is afgesproken dat het gesprek op structurele basis gevoerd zou blijven worden tussen VVEM, NVWA en Ministerie van VWS. Dat leidde tot het gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis op 11 oktober jongstleden, waarbij ook de VNPF aanschoof. Dat gesprek is redelijk goed verlopen, de standpunten vanuit de evenementenbranche zijn goed voor het voetlicht gebracht.

Een resultaat hiervan is de kennissessie roken en evenementen, die samen met NVWA en VWS wordt georganiseerd voor VVEM-leden en direct betrokkenen. Deze gaat over de verkoop van tabaksproducten op evenementen, het gebruik van rookruimtes en de handhaving van het rookverbod en hierin wordt uitgelegd wat wel en niet mag. Ook kunnen in de kennissessie andermaal de moeilijkheden en de uitdagingen voor de evenementenorganisatoren worden benoemd. De kennissessie vindt 5 juni aanstaande plaats, VVEM-leden zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Tags