Op dinsdag 26 april 2022 is Willem Westermann benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Gilbert Isabella van de gemeente Houten speldde uit naam van Zijne Majesteit de Koning het lintje bij hem op. Westermann ontving de Koninklijke onderscheiding op voordracht van familie en branchegenoten voor zijn jarenlange en tomeloze inzet voor de landelijke evenementenbranche en daarnaast zijn bevlogen werk voor tal van lokale vrijwilligersorganisaties.

Willem Westermann geldt al jaren als een van ’s lands meest bevlogen pleitbezorgers voor professioneel georganiseerde, kwalitatief hoogstaande en veilige evenementen. Gedurende zijn inmiddels meer dan drie decennia durende carrière in de evenementenbranche, heeft hij als zelfbenoemd ‘evenementenmens’ letterlijk alle kanten van de branche gezien. Van werken als vrijwilliger voor het Utrechtse poppodium Tivoli, tot production manager en hoofd productie bij MOJO Concerts en van ‘regelaar’ voor tal van partijen in de branche vanuit zijn eigen toepasselijk genaamde bedrijf De Regelaar, tot zijn jarenlange werk als uitvoerend secretaris en drijvende kracht van het Kenniscentrum Evenementen voor de Vereniging Van Evenementen Makers (VVEM).

Gedurende de coronapandemie heeft Westermann zich vol overgave geworpen op het overeind houden van de door hem (en vele anderen) zo geliefde evenementenbranche. Dit onder meer door branchegenoten continu op de hoogte te houden van regelingen en mogelijkheden, waar hij zich in veel gevallen zelf hard voor heeft gemaakt in niet aflatend contact met beleidsmakers in Den Haag. Dit zowel vanuit zijn rol bij de VVEM als vanuit de mede door de VVEM geïnitieerde Alliantie Van Evenementenbouwers en de Taskforce Culturele en Creatieve Sector.

Daarnaast heeft Westermann zich altijd hard gemaakt voor lokale initiatieven en werkt hij op vrijwillige basis voor onder meer Stichting De Driewerf, Stichting Tafelboom en Vereniging Kleine Boten Club Utrecht en is hij actief als lid van de raad van advies van Possibilize; een platform waarop projecten worden gerealiseerd waarin de beperking de inspiratiebron vormt. Bij zijn onderscheiding werd onder meer ook zijn vrijwilligerswerk bij het Koninklijk Utrechtsch Studenten Tooneel geroemd. Genoemde werkzaamheden zijn slechts een kleine greep uit de activiteiten van Westermann, die voor zijn niet aflatende werk op tal van gebieden werd geprezen.

De VVEM is uiteraard trots op Willem Westermann en is erkentelijk voor al het werk dat hij voor de evenementenbranche heeft verzet en blijft verzetten. De vereniging feliciteert hem namens alle leden en namens de hele branche met zijn benoeming in de orde van Oranje-Nassau.

[foto: Gemeente Houten]

Tags