Een eventueel tekort aan podiumbouwers kwam recent behoorlijk in het nieuws. Het aantal evenementen neemt toe, de economie trekt aan. Het aantal geschikte arbeidskrachten voor de diverse podiumbouwers groeit echter niet navenant.

Tegenover de NOS stelt Eddie Slotboom, directeur van VVEM-lid Stageco Nederland, dat hij problemen ziet ontstaan. ?Vorig jaar had ik in maart al tientallen reacties op vacatures, nu nog maar twee. De vacatures vliegen je om de oren.? Het is juist die aantrekkende economie die maakt dat er minder flexibele krachten beschikbaar zijn. ?Je ziet dat de markt aantrekt en iedereen overal vaste contracten krijgt. Voorgaande jaren kregen we veel open sollicitaties binnen en was er veel nieuwe aanwas. Dat zit nu een beetje vast.? Stageco Nederland blijkt niet de enige die de krapte op de arbeidsmarkt constateert. ?Ik zie in de toekomst en ook dit seizoen al problemen ontstaan?, zegt Steve de Caluw? van VVEM-lid artlogic tegen de NOS. ?Eerder was het genoeg om alleen in Amsterdam en Tilburg mensen te werven. Maar dit jaar zet ik vacatures uit in het hele land. Dat er steeds meer festivals bij komen, maakt het er niet makkelijker op. Mensen hebben het werk voor het uitkiezen.?

Op termijn zou het tekort aan arbeidskrachten zich kunnen uiten in een prijsstijging van de diensten van de toeleveranciers, dat zich doorvertaalt naar de entreeprijs van een evenement. ?Een gevolg kan zijn dat organisatoren moeite krijgen om hun begroting rond te krijgen en dat het toegangskaartje duurder wordt? aldus Slotboom. ?Als het niet anders kan moet ik misschien toch dan gaan nadenken om Roemenen of Mexicanen in te vliegen.?

Tags