Het gebruik van lachgas wordt steeds vaker verboden op evenementen. Hoewel verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas niet strafbaar zijn, hebben diverse gemeentes al om landelijke wetgeving gevraagd. Steeds vaker wordt op evenementen al een verbod gehanteerd.

De gemeente Alkmaar heeft eerder dit jaar een verbod ingevoerd rondom de festiviteiten op Koningsdag. In Amstelveen geldt in de zomermaanden een verbod op lachgas rond/op het evenemententerrein Land van Bosse in het Amsterdamse Bos. In de Brabantse gemeenten Veldhoven en Oosterhout geldt ook een verbod op bepaalde plekken, waar gemeentes als onder meer Tiel, Meppel en Arnhem zich beraden over een lachgasverbod. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan een gemeente lachgas niet zonder meer verbieden. Dat kan alleen op specifieke plekken, zoals evenemententerreinen, waar overmatig gebruik tot overlast kan leiden. Festivals als Down The Rabbit Hole, Zwarte Cross, Emporium en vrijwel alle Bevrijdingsfestivals hanteren zelf een verbod op hun evenementen.

De Tweede Kamer is terughoudend met de invoering van een landelijk beleid voor lachgasgebruik, hoewel gemeenten daar wel voor pleiten. Zo willen Kamerleden eerst meer duidelijkheid over de gezondheidsrisico?s. De VVEM krijgt vanwege dat grijze gebied waarin lachgas als ?partydrug? zit regelmatig vragen hoe om te gaan met publiek dat ampullen lachgas meeneemt naar een evenement of om verkoop daarvan vraagt. Dit vanwege onduidelijkheid over de risico?s en schadelijke gevolgen van het gebruik. Verkoop van lachgas is niet strijdig met de wet, maar zeker ook niet gezond. Hoe daarmee om te gaan?

Naast het feit dat organisatoren van evenementen (zowel indoor als buiten) steeds meer vragen krijgen vanuit het publiek, blijken er ook er veel vragen van gemeenten en handhavers over hoe om te gaan met overlast. Door een besluit van het Europese Hof valt lachgas sinds 1 juli 2016 onder de Warenwet. Dat betekent dat aanbieders zich alleen aan die wetgeving hoeven te houden. Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor ernstige gezondheidsrisico?s, is er op grond van de Warenwet geen reden voor handhavend optreden door de NVWA. Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas zijn niet strafbaar. Daarom is het middel, dat doorgaans via ballonnen wordt ge?nhaleerd, populair. Gebruikers zien het nauwelijks als ?drug?, maar puur als een relatief onschuldig middel.

Dat neemt niet weg dat er weldegelijk gevaren kleven aan gebruik van het middel. Zo rapporteren gebruikers volgens het Trimbos-instituut de laatste jaren naast de gewenste effecten (hallucinaties) ook bijwerkingen of ongewenste effecten als duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn. Eerder dit jaar heeft het Trimbos Institiuut een fact sheet gepresenteerd, waarin de risico?s duidelijk worden omschreven. Diverse VVEM-leden die evenementen organiseren stellen dat ? hoewel er wettelijk niets op tegen is ? zij niets zien in de verkoop van lachgas op hun evenement. Waarom zou je bewust bezoekers in een roes brengen? Daarnaast zijn er getuige de factsheet bijwerkingen in combinatie met alcohol die je als organisator niet zou moeten willen op je evenement. Desalniettemin is de keus aan de organiserende partij en kunnen locatieverhuurders organisatoren die verkoop wel besluiten toe te staan niets verbieden. De VVEM pleit echter wel voor meer educatie over het gebruik en de effecten van lachgas. Het factsheet van het Trimbos Instituut is daarvoor een mooi startpunt. Deze is te vinden op de website van het instituut.

Tags