De afgelopen weken is er in samenwerking met het Event Platform gewerkt aan een inventarisatie van de SBI-codes die wel van belang zijn in onze sector, maar niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling. Die inzet heeft zich uitbetaald voor de hele branche.

Deze inventarisatie is begin deze week gedeeld met Gastvrij Nederland, waar de VVEM met regelmaat contact mee onderhoudt. Afgelopen maandag (6 april) zelfs in een spoedoverleg met de eventsector. Dit heeft ertoe geleid dat op 7 april al door de regering aanpassingen zijn gepubliceerd. De lobby is succesvol, want er zijn veel meer codes bijgekomen! De regeling voor de nieuw toegevoegde codes gaat vanaf 15 april in.

Ondertussen werken wij de lijsten bij; het grootste deel van de VVEM-leden kan de eigen SBI-code nu (of vanaf 15 april) gebruiken; voor de resterende codes blijven we aandacht vragen. Voor een deel ervan zal waarschijnlijk een maatwerkoplossing nodig zijn.

Tags