?Je hoort het goed, we hebben naar je geluisterd; de bestaande doorverkoopsites zijn gewoon niet goed genoeg?, zo schrijft ticketer Ticketmaster op hun blog. Men stopt met het eigen doorverkoopplatform Seatwave en cre?ert vanaf volgend jaar een alternatief. Hiermee wordt onder meer ingespeeld op de lang lopende ticket(doorverkoop)discussie.

De discussie maakte begin dit jaar al dat de VVEM pleitte voor een onderzoek naar de daadwerkelijke omvang van ticketingfraude. Enerzijds omdat bij woekerwinsten branchevreemde partijen profiteren van de investeringen die een organisator doet. Anderzijds omdat door het ongeldig maken van tickets op de ?secondary? markt en het aan de deur weigeren van bezoekers met vervalste kaarten het bezoekersvertrouwen afneemt en de betrokken VVEM-leden hierdoor niet alleen financi?le schade, maar ook imagoschade lijden.

De stappen van Ticketmaster geven in het geheel geen antwoord op de vraag wat nu de exacte omvang van het probleem is, maar spelen wel in op de in de samenleving heersende gevoelens. ?We begrijpen dat je het zat bent dat anderen de tickets voor je neus wegkapen en doorverkopen voor veel te hoge prijzen?, zo schrijft men. In de plaats van Seatwave, het secondary ticketing-platform dat in 2014 werd overgenomen door Ticketmaster, komt een ?ticketmarktplaats? waar consumenten tickets kunnen kopen voor de originele prijs, of minder. Deze nieuwe marktplaats wordt begin volgend jaar gelanceerd in heel Europa.

Seatwave wordt geleidelijk uitgefaseerd. Het is inmiddels niet meer mogelijk om tickets voor nieuwe evenementen aan te bieden. SP-Kamerlid Peter Kwint, een van de meest vocale politici op het gebied van ticketing, vindt het een goede stap, maar wil nog steeds dat de politiek maatregelen neemt om doorverkoop ?cht aan banden te leggen. ?Een kaartje doorverkopen omdat iemand ziek is geworden is geen probleem. Bedrijven die bewust kaartjes kopen om vervolgens peperduur door te verkopen moeten wel aangepakt worden. Dat Ticketmaster nu zelf deze stap zet is hoopgevend. Maar we zijn er nog niet. Het is aan de politiek om te voorkomen dat deze kaarten en kaarten van andere aanbieders nu niet massaal op sites als Viagogo of Marktplaats terecht komen.?

Tags