In 2018 voor het eerst meer dan 1.000 kunst- en cultuurfestivals in Nederland

De festivalsector schoot in 2018 voor het eerst door de grens van 1000 festivals. In totaal trokken in 2018 meer dan 1000 festivals 26,5 miljoen bezoeken. Dit is net iets minder dan vorig jaar, waardoor net als in 2017 het aantal festivalbezoeken iets is afgenomen. De toename van het aantal festivals is vooral toe te schrijven aan de groei van het aantal kleinere festivals (tot 10.000 bezoeken) waar grote festivals opnieuw een afname laten zien.

Ontwikkeling festivalmarkt 2014 tot en met 2018:

Uit de cijfers blijkt dat ondanks dat er meer vrij toegankelijke festivals zijn, het bezoek aan dit type festivals met ruim 5% af neemt. Het aantal entreeheffende festivals groeit ook, maar dat gaat gepaard met een stijging van het bezoek met 8%. Het lijkt er dus op dat er een verschuiving plaatsvindt van het bezoeken van vrij toegankelijke festivals naar festivals waarvoor een ticket gekocht moet worden.
De gemiddelde ticketprijs groeit met 8,5% in 2018 ten opzichte van 2017. De bruto recette komt in 2018 uit op ? 292 miljoen, ruim 8% hoger dan in 2017. De overige bestedingen van bezoekers op festivals (o.a. eten & drinken, merchandising, streamingdiensten, etc.) zijn echter voor het eerst in vijf jaar gedaald (-/- 6%).

Minder festivals in Amsterdam, Noord-Brabant vergroot marktaandeel
De provincie Noord-Brabant heeft haar marktaandeel op het gebied van kunst- en cultuurfestivals opnieuw fors vergroot (+20,0% ten opzichte van 2017). In 2017 nam het aantal festivals in Noord-Brabant ook al toe. De meeste festivals vinden nog steeds plaats in Noord-Holland (211), ondanks een lichte daling in die provincie. Die daling komt vooral doordat Amsterdam minder festivals en minder festivalbezoekers noteerde. Ook in andere grote steden (Eindhoven, Den Haag en Utrecht) lopen aantallen festivals en bezoekaantallen terug. Rotterdam vormt hierop een uitzondering, de havenstad laat een stijging zien van ruim 13% in festivalbezoeken.

Muziekfestivals domineren het festivallandschap
Het aantal muziekfestivals is in 2018 opnieuw gestegen net als beeldende kunstfestivals. Het aantal theaterfestivals daalt ten opzichte van 2017. Het bezoekaantal neemt alleen toe bij muziekfestivals, de bezoekersaantallen bij beeldende kunst- en theaterfestivals dalen.

De Festival Monitor 2019, met daarin de branchecijfers over 2018, is een publicatie van Respons, in samenwerking met de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). Respons is h?t kennisbureau op het gebied van evenementen, toerisme en citymarketing in Nederland. Naast de Festival Monitor publiceert Respons ook andere monitoren, zoals de TOP100, G50 Evenementen Monitor, de Top 50 Dagattracties en de Beurzen Monitor.

De Vereniging Van EvenementenMakers is in 2001 opgericht als brancheorganisatie voor professionals in de publieksevenementenbranche. De VVEM vertegenwoordigt bedrijven uit verschillende hoeken van de evenementenbranche en komt op voor de belangen van Evenementenmakers.

Tags