Middels een brandbrief naar de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de jongerenorganisatie Wij Staan Op de start van het festivalseizoen aangegrepen om meer aandacht te vragen voor een veiligere evenementenbeleving voor mindervaliden. De organisatie wil dat de nieuwe veiligheidsregels, die sinds 1 januari van kracht zijn, worden herzien.

De zorgen voor de jongerenorganisatie zitten vooral in vluchtroutes. Deze zijn volgens de brandbrief te smal en te schaars. Ook zijn op evenementen reguliere paden doorgaans niet breed genoeg voor rolstoelgebruikers. Veiligheidsregels spreken van een pad van minstens 1,10 meer. Dat is te smal om met een rolstoel?te keren. Daarnaast zijn noodpoortjes van 85 cm breedte te smal voor rolstoelgebruikers.

Gehandicaptenorganisatie Ieder(in) schaart zich achter de jongerenorganisatie. Tegenover de NOS zegt directeur Illya Soffer dat de nieuwe regels in overtreding van de wet zijn. Bij het ontwikkelen van nieuwe regels moeten volgens het onlangs van kracht geworden VN-verdrag Handicap mensen met een beperking om advies worden gevraagd. ?Dat is hier overduidelijk niet gebeurd. Wij vinden het idioot dat in de nieuwe regels mensen met een beperking niet ter sprake komen. Dat zijn nota bene de meest kwetsbare mensen als zich een calamiteit voordoet.?

De Nationale Brandweer zegt dat gehandicapten niet als specifiek knelpunt zijn gezien in de besprekingen en raadt gehandicapten aan om goed samen te werken met de evenementenbranche en bij specifieke evenementen met de organisatoren. Onderwijl stelt GroenLinks dat zij de Tweede Kamer gaan vragen om de nieuwe regels zo snel mogelijk te herzien.

De VVEM is het er mee eens dat de toegankelijkheid van evenementen door iedere organisator tegen het licht moet worden gehouden. Toegankelijkheid voor mindervaliden is iets dat al jaren op de kaart staat en na evaluatie vaak beter blijkt te kunnen. Het is aan ieder evenement om daar zelf iets mee te doen. Hoewel de brandbrief dit wel enigszins insinueert, staat de huidige wetgeving het optimaliseren van de toegankelijkheid (en in het geval van een calamiteit het optimaliseren van de vluchtroutes) in het geheel niet in de weg.

Tags