Fieldlab Evenementen heeft namens de evenementenbranche overleg gevoerd met de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), Van Ark (Medische Zorg & Sport), Van Engelshoven (OC&W) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken & Klimaat). Tijdens het gesprek werd de ernst van de situatie onderkend en ook aangegeven dat het schetsen van economisch en maatschappelijk perspectief van wezenlijk belang is. Ook is het voor alle partijen duidelijk dat er stappen moeten worden gemaakt. Het overleg biedt weer enigszins perspectief voor de sector en de samenleving, hoewel er zeker oog is voor de huidige ontwikkeling van het virus.

E?n van de voornaamste uitkomsten is dat de notitie van Fieldlab Evenementen, die in samenwerking met de wetenschap is ontwikkeld, ondersteund door de bewindslieden aan het RIVM wordt voorgelegd ter beoordeling. Het document is gericht op het organiseren van test events voor de gehele branche. Het RIVM komt op basis van dit plan tot een advies, dat moet leiden tot een kabinetsbesluit.

Daarnaast wordt Fieldlab onderdeel van het sneltestprogramma van VWS. Hierdoor kan Fieldlab ook input op dit gebied inbrengen en gevalideerde testen kunnen worden gebruikt in het Fieldlab-programma. Hiermee worden inzichten verkregen waardoor de sector de mogelijkheid krijgt de sneltest te implementeren in de organisatie van evenementen.

Simultaan met het bovenstaande start de evenementenbranche alvast met de voorbereidingen van een testevent, met als doel data en kennis te genereren om uiteindelijk de capaciteit op de evenementen te kunnen verhogen.

Fieldlab Evenementen is op 10 juni 2020 opgericht en heeft als hoofddoel de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het Fieldlab is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. Informatie is te vinden op www.fieldlabevenementen.nl

Tags