Waar minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft gepleit voor minder festivals, heeft het MKB in een reactie juist voor het omgekeerde gepleit. Dit daar festivals en evenementen onder meer zorgen voor economische impuls aan de landelijke en de lokale economie.

In een persbericht stelt MKB Nederland het volgende:

“MKB-Nederland is verbaasd over de uitspraak van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag dat er minder festivals moeten komen als oplossing voor het bestrijden van drugscriminelen.

Evenementen en festivals zijn unieke ontmoetingsplaatsen voor muziek- en cultuurliefhebbers uit alle lagen van de bevolking en genieten een enorme populariteit. Hierdoor is een sector ontstaan met een serieuze omvang en maatschappelijk belang, die niet alleen veiligheid als prioriteit heeft, maar ook zorgt voor een economische impuls aan de landelijke en de lokale economie door veel terugkerende evenementen. Nederlandse dancefestivals zijn zelfs zo succesvol dat ze vier van de vijf beste DJ’s ter wereld hebben voortgebracht. Er is juist behoefte aan meer festivals.

Organisatoren van evenementen en festivals in Nederland maken niet alleen afspraken met de lokale driehoek over drugscontroles en beleid, er worden hoge kosten gemaakt om festivalgangers te controleren op drugs door private beveiligers. De politie wordt dus in hoge mate ontzorgd door de sector.

De evenementensector is zeer professioneel. Het had de minister gesierd als hij eerst met de branche zelf om tafel was gegaan alvorens dit proefballontje op te laten. Minder festivals is louter symptoombestrijding van een maatschappelijk probleem dat bij de bron moet worden aangepakt.”

De VVEM heeft namens de achterban ook al gereageerd op de uitlatingen van de minister. Het statement van de VVEM is hier te vinden: https://vvem.nl/nieuws/vvem-verwerpt-uitspraken-minister-grapperhaus/

Tags