Respons organiseert op 10 oktober voor de 7e keer het Nationaal Congres Evenementen. Ditmaal in Dordrecht, in samenwerking met gastgemeente Dordrecht, Dordrecht Marketing & Partners en de Stichting Nationale Evenementenprijzen. Met als thema ‘Ruimte voor evenementen’ wordt ingegaan op de ruimte die evenementen innemen en hoe diverse partijen de schaarse ruimte in Nederland claimen. Voor VVEM-leden geldt een gereduceerd toegangstarief.

Het belang van evenementen werd tijdens de coronapandemie nog duidelijker. Miljoenen bezoekers en/of deelnemers beleven er plezier aan. Evenementen zorgen voor levendigheid in gemeenten en betrokkenheid van bewoners. Ook dragen ze bij aan imago van gemeenten en het aantrekken van bezoekers. Dat leidt weer tot economische impact.

Niet alleen door corona moeten evenementen hun plek weer terug verdienen. Bezoekers moeten weer geactiveerd worden, medewerkers geworven. Ook ruimtelijke ontwikkelingen en toename van bewoners in binnensteden hebben impact op plek voor evenementen. Maar ook het belang van draagvlak en verduurzaming spelen een rol. Het thema ‘ruimte voor evenementen’ krijgt in de volle breedte een plek in het programma.

Net als in eerdere jaren krijgen VVEM-leden 10% korting op de toegangsprijs (normale prijs €225). Ze kunnen daarvoor de code ‘ResponsNCE22’ gebruiken bij het online boeken & afrekenen:
nationaalcongresevenementen.nl.

Tags