Het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid (NHEV), dat in oktober op het Congres Podia | Festivals | Evenementen is gelanceerd, is inmiddels op meerdere plekken digitaal verkrijgbaar.

Met het beschikbaar komen van het NHEV is de startfase van het project afgerond. Vanaf nu wordt het NHEV als levend document bijgehouden om altijd zo veel mogelijk op de actualiteit aan te sluiten. Het handboek is ontstaan vanuit de bundeling van directe kennis van experts uit het veld en de aangesloten gemeenten. Daarnaast is gecheckt met internationale guides en allerhande van toepassing zijnde documentatie.

Met het realiseren van de eerste versie van het NHEV willen we een kwaliteitsimpuls in de veiligheidsaanpak van evenementen geven door een gemeenschappelijk denkkader, naslagwerk en referentiekader te bieden. Het is een dynamisch handboek, dat jaarlijks ge?pdatet zal worden in samenwerking met de experts, de aangesloten gemeentes en het IFV. Het NHEV is geschreven en opgesteld voor en door evenementenorganisatoren, leveranciers, locaties, gemeenten, overige overheden en adviserende diensten.

Het handboek was aanvankelijk alleen digitaal beschikbaar als PDF download op de website van de Stichting Evenementenhandboek. Inmiddels is het 331 pagina’s tellende boekwerk via DEZE LINK ook online bladerbaar beschikbaar. Beschikbaarheid via de IVF-site volgt.

Tags