De VVEM zet zich al jaren in voor het verhogen van de vakkennis binnen de branche. In 2015 zijn met het oog hierop de handen ineengeslagen met de Stichting Evenementenhandboek. Doel van de samenwerking is de totstandkoming van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid, dat voor alle betrokken partijen op het gebied van veiligheid op evenementen een basisdocument wordt. Versie 1.0 zal naar verwachting volgende maand definitief zijn.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVEM meldde VVEM-bestuurslid Ruben Brouwer, tevens bestuurslid van Stichting Evenementenhandboek, dat de realisatie van de 1.0-versie van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid zich in een afrondende fase bevindt. Deze 1.0 versie is een eerste ?afgeronde? editie van het handboek, dat al enkele jaren in de maak is. Vorig evenementenseizoen is al gewerkt met een 0.2-versie. Deze is in juli 2017 verspreid onder de aangesloten gemeenten en de experts.

Het document is destijds vastgesteld als de conceptversie 0.2, zodat het document na gebruik gedurende het evenementenseizoen weer kon worden voorgelegd aan de experts in de diverse werkgroepen. Hun opmerkingen en eventuele aanvullingen worden in de 1.0 versie verwerkt. ?Het is een levend document, een handboek dat continu aan de eisen van de tijd en volgens de nieuwste inzichten wordt bijgesteld?, aldus Brouwer. ?De 1.0-versie is dus zeker geen einddocument, eerder een startpunt. Op 15 mei wordt de 1.0 versie opgeleverd bij het bestuur van Stichting Evenementenhandboek. Naar verwachting is het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid 1.0 eind juni definitief en kan er direct mee gewerkt gaan worden.?