Versie 1.0 van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid is gereed. Deze bronversie van wat een levend document gaat worden, wordt woensdag 2 oktober 2019 gepresenteerd in TivioliVredenburg in Utrecht.

Het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid bevat een bundeling van regels, richtlijnen en good practices en is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen publieke en private partijen. Het handboek helpt enerzijds de organisatoren van evenementen om te bepalen wat zij aan veiligheid moeten doen en anderzijds gemeenten en adviserende diensten bij het beoordelen van de veiligheidsplannen voor een evenement. Het boek kenmerkt zich door praktische toepasbaarheid, eenvoud en overzicht.

De VVEM heeft zich jarenlang stevig ingezet voor het verhogen van de vakkennis binnen de branche. In 2015 zijn met het oog hierop de handen ineengeslagen met de Stichting Evenementenhandboek. Doel van de samenwerking is de totstandkoming van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid, dat voor alle betrokken partijen op het gebied van veiligheid op evenementen een basisdocument wordt. Versie 1.0, zoals woensdag 2 oktober gepresenteerd tijdens het Congres Podia | Festivals | Evenementen, is het resultaat van de jarenlange werkzaamheden. Binnen het vakgebied is al gewerkt met een 0.2-versie, die in juli 2017 al is verspreid onder de aangesloten gemeenten en de experts. Op basis van op- en aanmerkingen op die conceptversie is de definitieve 1.0 versie samengesteld.

?Het is een levend document, een handboek dat continu aan de eisen van de tijd en volgens de nieuwste inzichten wordt bijgesteld?, zo stelde Ruben Brouwer vorige week tijdens de VVEM ALV in Rotterdam Ahoy. Brouwer is als VVEM-bestuurslid en bestuurslid van de Stichting Evenementenhandboek nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het handboek. Gerard van Duykeren, eveneens bestuurslid bij zowel de VVEM als de Stichting Evenementenhandboek, noemt de 1.0-versie eveneens geen einddocument. “Eerder een startpunt. Hoewel ik zelf nog ‘ouderwets’ het liefst een fysiek exemplaar heb, is het in deze goed dat we werken met een digitale versie. Zodat evenementenorganisatoren en overheden altijd over de meest actuele editie beschikken.”

Tijdens de presentatie op 2 oktober om 14:00 uur in de ‘The Pit’ in TivoliVredenburg, krijgen de aanwezigen een uitleg over wat het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid precies is, waar het over gaat, wie het mogelijk hebben gemaakt en wat men ermee kan. Het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid komt gratis beschikbaar, voor bijvoorbeeld organisatoren en betrokken overheden.

Tags