Ondernemers in de Nederlandse evenementenbranche zien bijna de helft van hun verwachte omzet van ? 7,4 miljard, oftewel ? 3,5 miljard, verdampen door de coronacrisis. Dat heeft dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid, naar verwachting gaan 48.000 werkplekken verdwijnen. De effecten van eventuele nieuwe of verlenging van de bestaande maatregelen zijn hierin nog niet meegenomen.

Catastrofale gevolgen
?De uitkomsten van het onderzoek onderschrijven de catastrofale gevolgen van het coronavirus voor de gehele evenementenbranche. De politiek lijkt tot op heden onvoldoende inzicht te hebben in de evenementenbranche en specifiek hoeveel bedrijven en mensen betrokken zijn bij het tot stand komen van beurzen, evenementen en congressen. Deze cijfers laten zien dat het nu ?cht noodzakelijk is dat er snel steunmaatregelen komen, ook voor de langere termijn, om een enorme kaalslag in de branche te voorkomen?, aldus Riemer Rijpkema, Directeur CLC-VECTA.

Omzetderving ? 3,5 miljard
Voor 2020 was een geprognosticeerde omzet van ? 7,4 miljard berekend, goed voor 100.000 banen. Aan de hand van overzichten van geannuleerde evenementen, recent uitgevoerde onderzoeken en een inventarisatie onder meerdere betrokkenen kwamen de onderzoekers voorlopig tot een derving van ?3,5 miljard en de dreiging van het verlies van 48.000 werkplekken. Tot de evenementenbranche worden in dit onderzoek gerekend: zakelijke evenementen, publieksevenementen, vak- en publieksbeurzen en congressen en vergaderingen.

Eventplatform
Het onderzoek naar de impact van het coronavirus is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Respons met ondersteuning van LAgroup, in opdracht van het EventPlatform. EventPlatform is het overlegplatform van branche- en vakorganisaties in de evenementenbranche: CLC-VECTA, Genootschap voor Eventmanagers, IDEA, MPI, Dutch Venue Association en VVEM.

Respons
Respons is h?t kennisbureau op het gebied van evenementen, toerisme en citymarketing in Nederland, vakgebieden waartussen een grote synergie bestaat. Respons onderzoekt de markt voor evenementen en publiceert onafhankelijke rapporten. Onder auspici?n van CLC-VECTA en VVEM stelt Respons jaarlijks respectievelijk de branchecijfers vak- & publieksbeurzen en de branchecijfers festivals en concerten op.

Tags