Namens de Alliantie van Evenementenbouwers is vandaag een brief verstuurd aan demissionair minsters Rutte, Blok, Grapperhaus, De Jonge en Van Engelshoven, waarin wederom dringende aandacht wordt gevraagd voor de beperkingen waar evenementen nog steeds mee te maken hebben. De versoepelingen van de coronamaatregelen laten een stijgend aantal besmettingen zien, maar de Alliantie onderstreept in de brief dat heel duidelijk vastgesteld kan worden dat het bezoeken van evenementen niet substantieel heeft bijgedragen aan de stijging van het aantal besmettingen. De branche vraagt dan ook andermaal om een volledige openstelling, met maatregelen als het Corona Toegangsbewijs.

“Sinds de voorzichtige start in augustus, en daarna in september en oktober hebben er – ondanks de beperkingen – weer succesvolle evenementen plaatsgevonden, met miljoenen blije en tevreden bezoekers1. De maatschappelijke behoefte aan het bezoeken van evenementen, zowel zakelijk als in de sport- en de cultuursector is enorm gebleken. In onze sector zien we geen weerstand tegen het CTB. Het werkt goed en de naleving is goed op orde”, zo valt onder meer te lezen in de brief. “We hebben inmiddels heel duidelijk kunnen vaststellen dat het bezoeken van evenementen niet substantieel heeft bijgedragen aan de stijging van het aantal besmettingen. De cijfers uit het Bron- en Contactonderzoek van de GGD bewijzen dit nog eens. Daarnaast is de sector juist onderdeel van de oplossing bij de bestrijding van COVID-19, omdat alle bezoekers beschikken over een CTB. Hierdoor zorgen we voor veilige omgeving, bewustwording bij bezoekers en weten we preventief mensen met corona te weren.”

De Alliantie kijkt bezorgd naar berichten van OMT-leden in de media waarin ze adviseren om terughoudend te zijn met versoepelingen, dus ook geen versoepelingen voor evenementen toe te staan. Een solide wetenschappelijke onderbouwing voor dat specifieke advies ontbreekt helaas en daarnaast wordt geconcludeerd dat de GGD helaas nog steeds geen onderscheid maakt tussen horeca en evenementen. Dit geeft een vertekend beeld van de dagelijkse realiteit. Er is namelijk een groot onderscheid tussen de twee sectoren. De branche vraagt dus om versoepelingen omdat bewezen is dat dit veilig kan. “Indien de kabinet de behoefte heeft om stapsgewijs te versoepelen, dan stellen wij voor om eerst een kleine stap te zetten en de capaciteitsrestrictie van 75% voor ongeplaceerde binnen-evenementen op te heffen, en op een later moment pas te besluiten over de nachtsluiting. Deze stap heeft geen impact op het verspreiden van het coronavirus. Wij zullen daarbij als sector, zoals wij de afgelopen tijd steeds gedaan hebben, zeer streng toezien op de controle en handhaving van het Corona Toegangsbewijs. Wij willen een veilig evenement organiseren voor onze bezoekers. Tevens blijven wij onze rol pakken in de voorlichting en bewustwording rondom het veilig bezoeken van evenementen. Deze versoepeling van de maatregelen doet naar onze mening niets af aan de pandemiebestrijding maar doet wel meer recht doet aan de uitdagingen waar onze bedrijven en lokale bestuurders mee te kampen hebben en die naar onze stellige overtuiging op meer draagvlak van het publiek kan rekenen dan de huidige regels.”

De volledige brief is hier te lezen:
https://vvem.nl/wp-content/uploads/20211025-Brief-Alliantie-van-Evenementenbouwers.pdf

Tags