Op Festivak hebben de VVEM en Respons de evenementencijfers van het afgelopen jaar gepresenteerd, de inmiddels beroemde ranglijsten doorgelicht en trends beoordeeld. Deze waren eerder dit jaar al op de VVEM-site te vinden. Nieuw is echter dat de cijfers voor muziekconcerten met meer dan 3000 bezoekers zijn gepresenteerd. Deze cijfers vullen het gat dat er de afgelopen jaren was tussen de cijfers van de poppodia en de festivals. Het is voor het eerst dat deze categorie evenementen cijfermatig inzichtelijk is gemaakt.

Data verzamelen
Er is de afgelopen jaren een behoefte ontstaan aan cijfers die verder gaan waar de cijfers van de VSCD en VNPF (theaters en poppodia) ophouden. Recent werd bekend dat volgens het International Ticketing Yearbook 2017 de omzet uit live-evenementen in Nederland dit jaar naar schatting 629 miljoen dollar zal zijn en tegen 2012 zal zijn gegroeid naar 670 miljoen dollar zal zijn. Dat zijn mooie maar ongenuanceerde cijfers, die puur van ticketverkoop uitgaan en geen goed beeld van de totale evenementenbranche geven. De VVEM heeft dit algehele beeld ook nog niet. We zijn echter wel actief aan het werk om de komende jaren in samenwerking met de diverse partijen die in deze markt data verzamelen tot een goed beeld te komen. Het in kaart brengen van de cijfers van de grotere concerten in samenwerking met Respons, is een stap in die richting.

Lichte daling
Uit de cijfers blijkt onder meer dat het aantal concerten van 3000 bezoekers of meer licht is afgenomen in de periode 2016-2017. In 2016 vonden 143 concerten plaats die meer dan 3000 bezoekers trokken. In 2017 waren dat er 136, die gezamenlijk 1,7 miljoen bezoekers op de been brachten. In 2016 waren dit er nog 2,2 miljoen.

De best bezochte evenementen waren de concerten van De Toppers en Guus Meeuwis in respectievelijk de Amsterdam ArenA en het Philips Stadion in Eindhoven. De venue die de meeste bezoekers over de vloer heeft gehad was Ziggo Dome. Onderstaand een een overzicht van de op Festivak gepresenteerde cijfers.