Op 1 juli 2018 treedt in heel Europa de nieuwe Richtlijn Pakketreizen en Gekoppelde Reisarrangementen in werking. Inmiddels is deze ook al omgezet in Nederlandse wetgeving. Vooralsnog lijkt het er op dat deze regelgeving niet al te veel consequenties heeft voor de evenementenbranche.

Waar in het verleden alleen de reisbranche te maken had met de Richtlijn Pakketreizen, raakt de regelgeving nu ook andere branches omdat de definitie van de term ?pakketreis? maximaal is opgerekt en de nieuwe term ?gekoppelde reisarrangementen? aan de wetgeving is toegevoegd. Hierdoor hebben onder meer ook verblijfsrecreatie, dagrecreatie, buitensport en horeca te maken met deze richtlijn.

De nieuwe wet geldt voor (reis)overeenkomsten die op en vanaf 1 juli 2018 worden afgesloten. Onder de noemer ?pakketreis? wordt gerekend ?een overnachting met daarnaast (eventueel) vervoer of een andere toeristische dienst?. In het geval van de reisbranche betekende dit onder meer excursies. Volgens de nieuwe regels zou dit nu ook kunnen gelden voor bijvoorbeeld een georganiseerde busreis richting een festival of evenement, maar ook een evenement in combinatie met camping/overnachtingsmogelijkheden.

Echter, een festival of evenement valt in de Richtlijn doorgaans in de categorie ?overige toeristische diensten? en de waarde van de reis/overnachting is in de meeste gevallen minder dan 25 procent van de combinatie. Het evenement zelf vertegenwoordigt namelijk het overgrote deel van de waarde. Ook zal in veel gevallen gelden dat het evenement minder dan 24 uur duurt. Dardoor zal de Richtlijn Pakketreizen en Gekoppelde Reisarrangementen niet van toepassing zijn op de meeste evenementen.

De volledige wet en de behandeling ervan is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34688

Gastvrij Nederland heeft zich grote zorgen gemaakt over de effecten van de richtlijn op de toeristische diensten die worden aangeboden door ondernemers in de horeca, watersport, recreatie en evenementensector in Nederland. Bij het kabinet heeft Gastvrij Nederland aangedrongen op een eenduidig en mkb-vriendelijk hulpmiddel voor ondernemers zodat zij vooraf weten of zij onder de richtlijn vallen of niet. Gastvrij Nederland geeft aan blij te zijn dat het kabinet gehoor heeft gegeven aan deze oproep en, in samenwerking met de sector, deze tool heeft ontwikkeld.

Voor meer informatie:
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/reizen-en-vakanties-verkopen/pakketreizen-aanbieden-boekingen-vanaf-1-juli-2018
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toerisme-en-recreatie/documenten/richtlijnen/2018/05/04/richtlijn-pakketreizen
https://www.ondernemersplein.nl/wetswijziging/wijziging-regels-voor-aanbieden-van-pakketreizen-en-andere-reisdiensten/

Tags