Het gebruik van nudges bij evenementen helpt om doorlooptijden bij het ticketscan-, visitatie- en barproces te verkorten. Dat blijkt uit onderzoeken van Logistics Community Brabant (LCB) tijdens acht evenementen. LCB verrichtte het onderzoek in het kader van de derde fase van Fieldlab Evenementen, waarin onderzoek gericht op het bevorderen van efficiency bij evenementen, zowel ten tijde van een pandemie als onder normale omstandigheden, plaats vindt. Een ‘nudge’ is een kleine ingreep die het gedrag van mensen op een voorspelbare manier verandert, zonder dwang of economische prikkel. Het is als een zacht duwtje in de rug.

De onderzoeken van LCB zijn uitgevoerd bij onder meer de DGTL-ADE evenementenreeks, Tributeland, Helldorado en ELROW X Strafwerk. Daarbij is gericht gekeken naar ‘Bezoekersstromen’ en dan met name op het gedrag, de doorlooptijd en de spreiding van bezoekers bij het entree- en barproces. Bij evenementen zijn dit cruciale punten. In totaal zijn 15.725 metingen uitgevoerd door een team van 22 onderzoekers.

In de onderzoeken zijn verschillende nudges getest. Aanvankelijk zonder interventie als nulmeting, en vervolgens is de nulmeting vergeleken met de situatie mét interventie. Bij het ticketscan- en visitatieproces zijn twee soorten nudging gebruikt om bezoekers bewust te maken van het gewenste gedrag. Eén vorm is een informatieve boodschap over gewenst gedrag door middel van pictogrammen, de andere is een animatie die de gevolgen van gewenst en ongewenst gedrag toont. Bij de bar is geprobeerd non-verbale communicatie te stimuleren door middel van een visual. Daarnaast is geëxperimenteerd met het gebruik van rode en groene verlichting boven de bars om te zien of dit leidt tot een betere spreiding over de beschikbare bars.

Bevindingen nudging op het gedrag:

  • Op 63% van de onderzochte evenementen is er door het toepassen van nudging tijdens het ticketscanproces gemiddeld 8% meer gewenst gedrag gemeten bij het tonen van een pictogram en gemiddeld 11% meer gewenst gedrag gemeten bij het tonen van een animatie.
  • Op 100% van de onderzochte evenementen is er door het toepassen van nudging tijdens het visitatieproces gemiddeld 11% meer gewenst gedrag gemeten bij het tonen van een pictogram en gemiddeld 16% meer gewenst gedrag gemeten bij het tonen van een animatie.
  • Op 80% van de onderzochte evenementen is er door het toepassen van nudging tijdens het bestelproces aan de bar gemiddeld 5% meer gewenst gedrag gemeten bij het tonen van een visual.

Bevindingen nudging op de doorlooptijd:

  • Op 88% van de onderzochte evenementen is er door het toepassen van nudging tijdens het ticketscanproces een gemiddelde afname van 11% van de doorlooptijd gemeten bij het tonen van een pictogram en gemiddeld 5% afname van de doorlooptijd gemeten bij het tonen van de animatie.
  • Op 75% van de onderzochte evenementen is er door het toepassen van nudging tijdens het visitatieproces een gemiddelde afname van 11% van de doorlooptijd gemeten bij het tonen van een pictogram en gemiddeld 3% afname gemeten bij het tonen van de animatie.
  • Op 80% van de onderzochte evenementen is er door het toepassen van nudging een kortere doorlooptijd gemeten bij het bestel proces van de bar.

Bevindingen nudging op spreiding:
Tijdens het onderzoek naar spreiding is er een experimentele test uitgevoerd bij het gebruik van rood/groen licht bij de bars. De onderstaande informatie is voortgekomen uit observaties met het oog. Dit gegeven geeft aanleiding tot vervolgonderzoek.

  • Door middel van nudging met rood en groen licht is er geobserveerd dat 8% meer bezoekers besluit om naar een open bar te gaan in plaats van naar een gesloten bar.
  • Door middel van nudging met rood en groen licht is er geobserveerd dat 10% meer bezoekers naar een rustigere bar loopt in plaats van een drukkere bar.

Slotoverweging
Het onderzoek toont aan dat ‘nudgen’ de efficiency van evenementenprocessen kan verbeteren en onderschrijft daarmee tevens de essentie van een nudge; ‘’Een nudge is een subtiel duwtje in de rug”.

Fieldlab Evenementen
LCB verrichtte het onderzoek in het kader van de derde fase van Fieldlab Evenementen waarin COVID-gerelateerd onderzoek plaats vindt naar drie verschillende onderwerpen: Kennisverrijking, Bezoekersstromen en Innovatie. Hierbij ligt de focus niet meer op ‘de waan van de dag’. Het doel is om kennis te genereren die op de lange termijn bijdraagt aan de virusveiligheid van evenementen en overige ‘live experiences’. Vanuit deze gedachte zijn de volgende drie werkpakketten gedefinieerd.

Het volledige rapport naar aanleiding van de onderzoeken is te vinden op het COVID Kenniscentrum voor Evenementen (ckve.nl).

Tags