Het kabinet heeft besloten de handhaving van de Wet DBA voor zzp’ers en hun opdrachtgevers nog verder uit te stellen. De handhaving was aanvankelijk opgeschort tot dit jaar, maar minister?Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financi?n hebben bekendgemaakt dat het nu tot 1 januari 2020 is uitgesteld.

Dit geeft organisatoren van evenementen en andere partijen die veel van zelfstandigen gebruik maken wat meer ademruimte, daar het betekent dat zowel zzp’ers als hun opdrachtgevers tot die tijd geen boetes of naheffingen kunnen krijgen als de overheid achteraf constateert dat er sprake is van een dienstbetrekking in plaats van een opdracht uitgevoerd door een zelfstandig ondernemer. Het kabinet stelt dat zij wel van plan zijn om vanaf 1 juli 2018 meer gaan doen om ?kwaadwillenden? aan te pakken. Het betreft hier gevallen van uitbuiting of het bewust ontduiken van premies en belastingen aan wat het kabinet de onderkant van de arbeidsmarkt noemt. Voor VVEM-leden en hun medewerkers is dit niet van toepassing.

Het kabinet wil de grote zzp?ers in Nederland de ruimte geven om te ondernemen, maar vindt het ook belangrijk dat zzp’ers een welbewuste keuze voor het ondernemerschap maken en niet belanden in een situatie van schijnzelfstandigheid. Voor de evenementenbranche, die heel duidelijk naar piekmomenten toewerkt en daarin zzp?ers in de organisatie bijschakelt waar nodig, is dit veelal niet het geval. Wel van belang is dat het kabinet een einde wil maken aan de situatie dat mensen als zzp’er werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen kunnen opbouwen. Ook
wil het kabinet een einde maken aan het concurrentienadeel dat bedrijven ondervinden die zich aan de regels houden omdat andere bedrijven handige constructies gebruiken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp’ers horen op de werkvloer geen concurrenten van elkaar te zijn.

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers op. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt. Een belangrijk onderdeel daarin wordt de omschrijving van de criteria die bepalen of iemand een werknemer is. Dat wordt nu onder meer bepaald door de vraag of er sprake is van een ?gezagsrelatie?. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat dit begrip – onder de huidige wetgeving – inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokkenen over de knelpunten en zal in een hoofdlijnenbrief nog voor de zomer toelichten hoe dit begrip verduidelijkt wordt.

Meer informatie op de website van Rijksoverheid.